Будівництво корпусу невідкладних станів Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Анотація проекту

Будівництво корпусу невідкладних станів Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського                  м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Актуальність проекту полягає у вдосконаленні системи надання населенню  високоспеціалізованої медичної допомоги, покращенні якості діагностики та лікування серцево-судинних, неврологічних, гематологічних, хвороб кістково-м’язової системи, травм та отруєнь.

Створення приймально-діагностичного відділення надасть можливість впровадити принцип «не пацієнт до лікарів, а лікарі до пацієнта».  Це дозволить швидко пройти всі необхідні обстеження (в відділенні заплановано кабінети ЕКГ, УЗД, ендоскопії, рентгену, КТ, ангіографії, МРТ), встановити діагноз та надати екстрену допомогу, призначити лікування, провести необхідні оперативні втручання (заплановано операційно-перев’язочну),   продовжити спостереження та лікування тяжких хворих в блоці інтенсивної терапії. При підозрі на інфекційне захворювання заплановано 1 інфекційний бокс. Таким чином пацієнти отримуватимуть якісніше лікування завдяки прискореній госпіталізації та акумуляції засобів для надання екстреної допомоги та подальшого спостереження.

В Україні показник частоти розвитку інсульту вищий, ніж середній показник по Європі в 3,5 рази. В Полтавській області за рік реєструється більше 4000 інсультів. Більше третини усіх мозкових інсультів сталися у людей працездатного віку.  В Полтавській області, як і в Україні, інсульт, як причина смерті, займає друге місце та в чотири рази вище, ніж у країнах Європейського союзу, що доводить необхідність якісної допомоги хворим з інсультом в гострому періоді захворювання. В розвинутих країнах світу лікування інсультів проводиться у спеціалізованих відділеннях.

Відкриття  відділення гострого інсульту та відділення  анестезіології та інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю в ПОКЛ дозволить оптимізувати лікування інсультів та дати пацієнту другий шанс на життя.

Ортопедо – травматологічне відділення

Планується переведення ортопедо – травматологічного відділення з соматичного корпусу лікарні дасть можливість на звільнених площах відкрити відділення анестезіології та інтенсивної терапії для  хворих після високотехнологічних довготривалих операцій, проведених в гінекологічному, проктологічному, ЛОР відділеннях, а також для тяжких хворих центру нефрології та діалізу, які  при погіршення стану  також потребують інтенсивних методів лікування.

В неврологічному відділенні будуть лікуватися хворі з розсіяним склерозом, екстрапірамідними  захворюваннями, з віддаленими наслідками ЧМТ та порушень мозкового  кровообігу тощо.

Гематологічне відділення 

У своїй структурі гематологічне відділення повинне мати згідно наказу МОЗ України №214 від 17.07.1996 року «Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості гематологічної допомоги населенню» та положення про гематологічне відділення обласної лікарні:

-Стаціонар має бути не менше ніж на 30 ліжок.

-Палати розраховуються не більше, як на 2-3 хворих у палаті (10-13 палат), з туалетними кімнатами та душовими.

-Необхідно 2 асептичні бокси для хворих з мієло- та імунодепресіямиз системою централізованого кондиціонування та вентиляції повітря (механічна припливна витяжна система вентиляції з 3-х ступеневою очисткою повітря Rozenberg), з туалетними кімнатами та душовими.

-3 палати інтенсивної терапії для хворих з ускладненим перебігом захворювання (по нормативу-1 ліжко інтенсивної терапії на кожні 10 ліжок відділення), з туалетними кімнатами та душовими.

-Процедурний кабінет обов’язково з витяжною шафою (для розведення хіміопрепаратів), окремо кабінет для переливання крові (проводиться до 10 гемотрансфузій щодня) та введення хіміопрепаратів,

-Приміщення для огляду та консультаціїї амбулаторних пацієнтів після проведеної хіміотерапії, особливо в складних випадках, коли необхідно визначитись з тактикою подальшого лікування хворого.

-Кабінет старшої медсестри, де зберігаються препарати, отримані за держпрограмою, за кошти обласного бюджету, з урахуванням умов зберігання (значна кількість препаратів має зберігатись в холодильнику).

Відділення кардіохірургії

 Відкриття відділення кардіохірургії є наступним етапом проведення сучасних методів  лікування захворювань серцево-судинної системи після впровадження  інтервенційних методів лікування. В цьому відділенні будуть проводити лікування захворювань серцево-судинної системи (вроджені вади серця, набуті вади серця, хірургія магістральних судин, ішемічна хвороба серця, кардіоміопатії, пухлини серця, аритмії серця та інші).

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Переведення відділення анестезіології та інтенсивної терапії з хірургічного корпусу лікарні дасть можливість на звільнених площах відкрити  опікове відділення.  Відкриття опікового відділення необхідне у зв'язку з високою актуальністю даної патології та відсутності спеціалізованого центру для надання допомоги опіковим хворим у лікувальному закладі третього рівня. Створення опікового відділення у багатопрофільному лікувально – діагностичному центрі дасть змогу надавати високоякісну медичну допомогу травмованим хворим з ураженням шкірних покривів. Відділення буде єдиним в області спеціалізованим центром з надання медичної допомоги хворим, як з опіковою травмою, відмороженнями, так і з дефектами шкіри різного походження - післяопіковими, посттравматичними, вродженими, набутими (контрактура Дюпюітрена, сіндактілії, алопеції, пігментні невуси та інше).

Завданнями центру буде координація та диспетчеризація роботи телемедичних консультаційних центрів регіону; прийняття викликів на консультацію; обирання консультанта серед лікувальних установ області залежно від нозології, переадресація їм медичних даних пацієнтів; контроль за наданням та отриманням висновків від консультантів; облік та аналіз ефективності діяльності з телеконсультування. Телемедицина (як спосіб надання медичної допомоги й послуг на відстані  за  допомогою  телекомунікаційних  і  комп'ютерних технологій)  усе  активніше  використовується  в  охороні  здоров'я України.  Основною  метою  телемедичного  консультування  є своєчасне  надання якісної медичної допомоги  у  точці  необхідності.

Для доставки  важких хворих з опіками, політравмами, складною хірургічною патологією  з міст та районів Полтавської області, а також для подальшого транспортування хворих в лікувальні заклади ІV рівня (науково-дослідні інститути, республіканські центри, тощо) необхідне гелікоптерного  майданчика.

Орієнтовна вартість будівництва корпусу невідкладних станів Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського  м. Полтава, вул. Шевченка, 23 – 350 000,000 тис.грн.