Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральна, 93, смт Біловодськ, Луганської області

Анотація проекту

назва проекту: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральна,93, смт. Біловодськ, Луганської області »

актуальність проекту: Реконструкція спортивного майданчика  є важливою складовою фізичного, психологічного і розумового розвитку дитини. У сучасному світі, коли прогрес, передові технології, екологічні проблеми, і весь спосіб житгя часто мають негативний вплив на здоров’я людей, виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного розвитку підростаючого покоління, для пропаганди здорового способу життя, занять спортом.

Наявність стадіону   сприятиме безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом, утвердженню етичних та моральних цінностей фізичної культури і спорту; забезпечить безпеку життя та здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.

основна проблема проекту:

Основною проблемою, на вирішення якої спрямовано проект, є створення сприятливих  умов для систематичних занять фізичною культурою і спортом учнів та молоді.. Метою даного проекту є реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральна, 93 смт. Біловодськ, Луганської області, а саме: його відновлення, покращення існуючої матеріально-технічної бази із використанням заходів і нового обладнання, забезпечити учнів навчального закладу  якісними послугами стадіону, розвитком  мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд у Біловодському районі.  

інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання:

Інноваційність способу вирішення даної проблеми для району полягає у тому, що саме через функції органів самоорганізації населення здійснюється реалізація цього проекту. В результаті місцева влада району отримає вагомі навички щодо співробітництва  з громадою у напрямку  спільного вирішення  нагальних проблем, а громада, відчувши підтримку місцевої влади, відіграватиме активну роль у процесі  місцевого розвитку.

перелік заходів  проекту:

1.Розробка проектної документації

2 Підготовчі роботи.

3 Виконання робіт по реконструкції спортивного майданчика.

4 Урочисте відкриття

5. Здійснення моніторингу реалізації проекту та узагальнення його результатів.

очікувані результати  проекту:

Реалізація проекту сприятиме формуванню здорового способу життя та активної життєвої позиції мешканців району, зменшенню захворюваності учнів, посиленню секційної роботи з учнями, дозволить проводити масові заходи та змагання.

цільові групи проекту:

Проект спрямований у першу чергу на учнів, як отримувачів послуг Біловодської ЗОШ І-ІІІ ступенів, молодь,  доросле населення,  а також на педагогічних працівників та обслуговуючий персонал навчального закладу і опосередковано – на батьків учнів, оскільки забезпечує останнім впевненість у комфортному та безпечному  заняттю спортом їхніх дітей, а та також надасть можливості на спільні заняття зі своїми дітьми. 

обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту:

 Для реалізації проекту потрібно   4000,00  тис. грн., з них: фінансування з ДФРР 3600,00  тис. грн.,  за рахунок коштів місцевого бюджету  400,00 тис. грн.

організації-партнери, співвиконавці проекту.

- відділ освіти Біловодської райдержадміністрації

- громадська організація «Біловодський обрій»

- педагогічний колектив,

- учні та їх батьки.

Фотозвіт про виконання проекту
13.09.2019 Фотозвіт реалізація
13.09.2019 Фотозвіт реалізація
13.09.2019 Фотозвіт реалізація
10.12.2018 Звіт
10.12.2018 фотозвіт реалізація
31.10.2018 Звіт
31.10.2018 Фото звіт до початку реалізації проекту
ДодаткиДовідка про комунальну форму власності
Протокол № 2 загальних зборів громадської організації «БІЛОВОДСЬКИЙ ОБРІЙ»