РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту002093-ХК
Назва проектуРеконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10 - а с . Садове Близнюківського району Харківської області
ЗаявникБлизнюківська районна рада
Технічне завданняЗменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуСтратегічна ціль № 2 п. 5 «Широке залучення громадських організацій та бізнесу на районному та місцевому рівні до надання соціальних послуг населенню, розвитку інфраструктури здорового способу життя та дитячої інфраструктури на основі соціального партнерс
Період реалізації проектуЗ 09.2015 по 09.2016
ОбластьХарківська
РайонБлизнюківський
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

ОПИС ПРОЕКТУ

 

Село Садове – являється одним з найбільших сіл Близнюківського району, знаходиться в 2-х км від смт Близнюки, залізнична станція Пост 950 км гілки Близнюки-Барвінкове, примикає до села Вільне Друге. У селі кілька ставків. Поруч проходить автомобільна дорога Т-2113. Орган місцевого самоврядування — Близнюківська селищна рада. Населення села складає 940 осіб, з кількістю домогосподарств – 301. У селі створена та діє аматорська футбольна команда с. Садового, яка постійно бере участь у районних, обласних турнірах та неодноразово займала призові місця.

Головною проблематикою, на основі якої виникла ідея щодо підготовки даного Проекту обумовлена створенням умов, сприятливих для збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я жителів громади, засобами фізичної культури та спорту, поєднанням урочних, позаурочних та позашкільних форм фізичного виховання, для задоволення запитів, потреб та уподобань учнів, наявність спортивного залу, оснащеного спортивним інвентарем та обладнанням. Час проведений молоддю в спортзалі дасть можливість розв’язання проблем дитячої бездоглядності і профілактики підліткової злочинності, забезпечить систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх, схильних до правопорушень. Фізична активність завжди була природною потребою людини. Науково-технічний прогрес полегшив життя людству та в той же час обмежив його природну фізичну активність. Сучасна інформаційна цивілізація погрожує зовсім позбавити людей необхідності рухатись. Тому ми частіше чуємо призиви займатись фізичною культурою і спортом. Чом у ж так приваблює людину спорт? Відповідь проста: спортивні заняття приносять велику радість. Хіба не приємно досягти успіхів у будь-якому змаганні? До того ж спорт робить нас більш стрункими, сильними і здоровими. Спорт дає також чудову можливість познайомитися з новими людьми і розширити коло своїх друзів і знайомих. Спорт насамперед-серйозна праця над собою, над своєю фізичною та інтелектуальною суттю. Адже власне спорт і є невід’ємною часткою сучасного життя. Основною проблемою є відсутність сучасної спортивної бази для систематичних занять фізичною культурою і спортом  населення територіальної громади  с. Садового.  Створення спортивно-оздоровчого центру стане першим кроком для активного дозвілля різновікових груп населення громади. Саме тому досягненням гармонії тіла, душі і розуму стане реалізація проекту «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-а с. Садове Близнюківського району Харківської області». Розвиток фізичного виховання, фізичної культури і спорту, слід розглядати як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв'язання психолого-соціальних проблем. Фізична культура і спорт - один з найважливіших засобів зміцнення здоров’я громадян країни, духовного і фізичного виховання молоді, формування здорового способу життя. У зв’язку з цим, першочергове завдання держави в галузі - зробити заняття фізичною культурою і спортом доступними для всіх верств населення країни. Формування спортивної свідомості, стійких традицій у галузі спорту і здорового способу життя - невід’ємна складова культурного виховання підростаючого покоління.

 Отже, втілення в життя даного проекту дозволить зробити черговий успішний крок на шляху комплексної реалізації суспільно значимих напрямків для територіальної громади району, а саме: покращить стан здоров’я населення, зміцнить засади здорового способу життя, позитивно вплине на організацію дозвілля, криміногенну ситуацію, а також згуртує людей навколо спільної справи.

Соціально-економічний аспект. Реалізація проекту матиме значний соціальний ефект, який виявлятиметься у створенні належних умов для духовного, інтелектуального, спортивного і творчого розвитку дітей та молоді Садовської територіальної громади і громад навколишніх сіл на основі дозвіллєвого комплексу; розкритті талантів і здібностей дітей та молоді; розвитку індивідуальних здібностей людини, покращення фізичних якостей громади; формування лідерських якостей суспільства; покращення стану фізичного здоров’я громадян; наповнення громадян енергією, натхненням, бажанням творити та змінювати своє життя та життя інших на краще.                                                         

Економічна спрямованість проекту полягає у забезпеченні ефективного використання коштів місцевих бюджетів на розвиток фізичного здоров’я та дозвілля села; підвищенні соціально-економічної активності у районі шляхом формування в молоді бажання залишитись проживати та працювати в селі; перспективі виведення дозвіллєвого комплексу за рахунок розширення напрямків діяльності на самоокупність, що зменшить навантаження на його утримання і сприятиме розвитку с. Садового. Під час проведення змагань з футболу чи інших видів спорту, або ж різноманітних заходів залучатимуться приватні підприємці, що сприятиме розвитку підприємництва в Близнюківській селищній раді. Підтвердженням реальної можливості виконання цього проекту є створена робоча група проекту, попередня домовленість із сільською громадою щодо дольової участі, партнерська участь у проекті Близнюківської районної ради, Близнюківської селищної ради, приватних підприємців району, виготовлена проектно-кошторисна документація, а також актуальність питання для територіальної громади.

Цільові групи Проекту:

Поданий до розгляду проект є невід’ємною частиною у плані дій    Близнюківської селищної ради на виконання державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2010 – 2015 роки. Він спрямований на:

- реалізацію державної політики по створенню сучасних умов для фізичного розвитку населення у сільській місцевості;

-реальне підвищення тривалості працездатності, життєдіяльності,       активності членів територіальної громади та загального і спортивного рівня її життя;

- впровадження інноваційних форм роботи закладів фізкультури і спорту з залученням територіальної громади;

-  розвиток партнерства між владою, бізнесом і громадою шляхом вирішення взаємовигідних проблем .

Проект спрямований на задоволення подальших потреб всіх верств населення с. Садового та всієї громади Близнюківської селищної ради:

         -  дітей дошкільного віку;

         -  школярів та молоді;

         - дорослого населення; так як створення сучасних умов для фізичного розвитку населення у сільській місцевості є одним із пріоритетних питань державної політики.

  Проект «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-а с. Садове Близнюківського району Харківської області» відноситься до орієнтовної тематики Проектів (програм) визначених Положенням про Конкурс і враховує пріоритети, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 та Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", а саме -  Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню.

Мета та завдання проекту

Основною метою та завданнями Проекту є:

 • підвищення соціальної активності жіночого населення,  в цілому громади;
 • підвищення соціальної активності молоді;
 • вирівнювання гендерної складової в житті громади;
 • забезпечення творчого довголіття населення, запобігання антигромадських проявів;
 • збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я жителів громади всіх категорій;

     -  фізичне виховання і масовий спорт стануть в селі важливою складовою      процесу повноцінного розвитку жителів громади, їх виховання;

     -  зростання спортивно-оздоровчої зайнятості дітей, молоді у вільний час, витісняючи з життя окремих людей такі негативні явища, як: наркоманія, алкоголізм, злочинність;

    -     забезпечення творчого довголіття, запобігання антигромадських проявів;

    -    отримання сучасного спортивного закладу, що стане основним місцем для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення;

    -  створення сучасних умов для занять фізичною культурою і спортом жителів всіх вікових категорій за рахунок організації секційної та гурткової діяльності;

     -  спортивний комплекс стане основним місцем для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення;

    -  використання нових методів в організації діяльності спортивного комплексу за рахунок надання платних послуг населенню в межах законодавства.

    - залучення населення до ведення здорового способу життя, заняття фізичною культурою і спортом.

    -   поліпшення взаємозв’язку населення-влада в питаннях спорту.

Опис діяльності у рамках проекту

Основні заходи Проекту

 

Методи реалізації Проекту:

- проведення громадських слухань на предмет створення сучасного спортивного центру села.

-    засідання ініціативної групи . Розподіл доручень та обов’язків.

-    розробка проектно – кошторисної документації.

-    залучення коштів партнерів для спільної реалізації проекту.

Короткий опис заходів проекту:

 

Захід № 1 Створення ініціативної групи, до складу якої увійдуть депутати селищної та районної рад, представники громади та району, представники місцевої влади; розподіл обов’язків щодо реалізації проекту.

 

Захід № 2 Узгодження плану реалізації проекту з організаціями-партнерами: - перегляд робочого плану;

- коригування його відповідно до обставин;

- внесення необхідних змін та доповнень;

- пошук підрядних організацій;

- отримання декларації на початок роботи.

 

Захід № 3 Укладення договорів на виконання робіт з підрядними організаціями.

 

Захід № 4 Здійснення попередньої оплати за виконання робіт у розмірі до       10 % від загальної вартості Проекту.

 

Захід № 5 Виконання загальнобудівельних підготовчих робіт:

 • демонтажні роботи;
 • грунтові роботи;
 • закладення фундаменту, стін та інше.

Захід № 6. Виконання будівельних робіт:

 • крівля;
 • укладка підлоги;
 • монтаж вікон та дверей.

Захід № 7 Виконання загальнобудівельних робіт:

 • внутрішня обробка приміщення;
 • зовнішня обробка приміщення;
 • будівництво вхідного майданчику;
 • будівництво сходів у підвал

Захід № 8 Монтаж електросилового  устаткування і освітлення.

 

Захід № 9 Благоустрій. Встановлення біотуалету.

 

Захід № 10 Отримання декларації про завершення зазначених робіт. Введення в експлуатацію. Підведення підсумків реалізації проекту та висвітлення його результатів у засобах масової інформації.

 

План-графік реалізації заходів Проекту

 

Тривалість заходу (по етапах)

Захід

Джерела фінансування (тис. грн.)

Коротка назва заходу, що пояснює його зміст

Державний

бюджет

Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу)

Партнери

І етап

Підготовчий

Місяць 1

Захід № 1

 

 

 

Місяць 2

Захід № 2, перехід до заходу № 3

 

 

 

Місяць 3

Захід № 3 підготовка заходу № 4

 

 

 

Місяць 4

Захід № 4

 

99,370

 

ІІ етап

Здійснення заходів спрямованих на безпосереднє будівництво (реконструкцію) будівлі спортивного комплексу 

Місяць 5

Захід № 5

400,63

 

 

Місяць 6

Захід № 6 підготовка заходу № 7

200

 

 

Місяць 7

Захід № 7

140

 

 

Місяць 8

Захід № 8

53,697

 

 

ІІІ етап

Заключний (завершальний)

Місяць 9

Захід № 9

100

 

 

Місяць 10

Захід № 10

 

 

 

Місяць 11

 

 

 

 

Місяць 12

 

 

 

 

Очікувані результати

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту:

- збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я жителів громади всіх категорій;

- ліквідувати загрозу для безпеки життя і здоров’я дітей та підлітків, бо, нарешті, буде відремонтовано аварійну будівлю, яка  в будь-який момент може когось привалити; а в цій будівлі після ремонту молодь буде займатися спортом;

- фізичне виховання і масовий спорт стануть в селі важливою складовою процесу повноцінного розвитку жителів громади, їх виховання;

- зросте спортивно-оздоровча зайнятість дітей, молоді у вільний час витісняючи з життя окремих людей такі негативні явища, як: наркоманія, алкоголізм, злочинність;

- забезпечення творчого довголіття, запобігання антигромадських проявів;

- підвищення гендерної складової в житті громади;

- отримання сучасного спортивного закладу, що стане основним місцем для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення;

-   будуть створені сучасні умови для занять фізичною культурою і спортом жителів всіх вікових категорій за рахунок організації секційної та гурткової діяльності;

-   зросте спортивно-оздоровча зайнятість дітей, молоді у вільний час витісняючи з життя окремих людей такі негативні явища, як: наркоманія, алкоголізм, злочинність;

- спортивний комплекс стане основним місцем для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення;

-  будуть використані нові методи в організації діяльності спортивного комплексу за рахунок надання платних послуг населенню в межах законодавства.

      У результаті виконання проекту  буде розвиватись механізм залучення громадськості до вирішення проблем  та прийняття управлінських рішень спільно з органами місцевого самоврядування. Відродиться практика громадських робіт в місцях, що мають загальну суспільну користь.

Спільне подолання проблеми згуртує територіальну громаду. Підвищиться довіра до влади.

В ході виконання проекту передбачається формування  у громадян усвідомленої необхідності фізичного розвитку, бережного ставлення до свого здоров’я, прагнення до здорового способу життя, культурного відпочинку.

Реалізація проекту дасть можливість створити сучасні умови для занять фізкультурою і спортом на території спортивного-оздоровчого центру, організувати дозвілля населення територіальної громади, в особливості школярів та молоді. Вирішити актуальні проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді через впровадження спортивних гуртків, секцій, клубів. Створення спортивного комплексу сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, зниженню рівня злочинності та правопорушень, закріпленню на селі молодих сімей. Заняття спортом підвищать емоційний настрій, духовність громадян, адже в здоровому тілі – здоровий дух. Такі люди мають значно вищі результати і в навчанні, і в праці, самі отримують задоволення від життя і дарують радість іншим. 

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість

Економічна спрямованість проекту полягає у забезпеченні ефективного використання коштів місцевих бюджетів на розвиток фізичного здоров’я та дозвілля села; підвищенні соціально-економічної активності у районі шляхом формування в молоді бажання залишитись проживати та працювати в селі; перспективі виведення дозвіллєвого комплексу за рахунок розширення напрямків діяльності на самоокупність, що зменшить навантаження на його утримання і сприятиме розвитку с. Садового. Під час проведення змагань з футболу чи інших видів спорту, або ж різноманітних заходів залучатимуться приватні підприємці, що сприятиме розвитку підприємництва в Близнюківській селищній раді. Підтвердженням реальної можливості виконання цього проекту є створена робоча група проекту, попередня домовленість із сільською громадою щодо дольової участі, партнерська участь у проекті Близнюківської районної ради, Близнюківської селищної ради, приватних підприємців району, виготовлена проектно-кошторисна документація, а також актуальність питання для територіальної громади. 

Інстуційна сталість

Створення належних умов для дітей та сільської громади забезпечуватиме формування здоров’язберігаючих життєвих компетенцій і вподальшому. «Власником» результатів Проекту буде Близнюківська селищна рада.

Політична сталість

Підвищення довіри громадян до влади усіх рівнів.

Інновація

Інновації Проекту

1. Інноваційність проекту полягає у спробі об’єднання зусиль Держави, органів місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, приватних структур, закладів культури, громадських організацій, територіальної громади по створенню сучасного спортивного комплексу для занять фізичною культурою і спортом та подолання негативних явищ серед населення села.  Допоможемо громадянам бути здоровими, не лікуючи їх від хвороб у лікувальних закладах, а запобігаючи хворобам  через фізичний розвиток.

2. Вищезазначена інновація носить організаційний та фінансовий характер.

3. Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні – територіальна громада.

4. Основні якісні характеристики - прогнозований позитивний ефект.

5. Територіальний масштаб інновації – не має аналогів у селі, селищі.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2015 Місяць 9 Захід № 1 Створення ініціативної групи, до складу якої увійдуть депутати селищної та районної рад, представники громади та району, представники місцевої влади; розподіл обов’язків щодо реалізації проекту. 0 0 0
2015 Місяць 10 Захід № 2 Узгодження плану реалізації проекту з організаціями-партнерами: - перегляд робочого плану; - коригування його відповідно до обставин; - внесення необхідних змін та доповнень; - пошук підрядних організацій; - отримання декларації на початок роботи 0 0 0
2015 Місяць 11 Захід № 3 Укладення договорів на виконання робіт з підрядними організаціями. 0 0 0
2015 Місяць 12 Захід № 4 Здійснення попередньої оплати за виконання робіт у розмірі до 10 % від загальної вартості Проекту. 0 99.37 0
2016 Місяць 1 Захід № 5 Виконання загальнобудівельних підготовчих робіт: - демонтажні роботи; - грунтові роботи; - закладення фундаменту, стін та інше. 400.63 0 0
2016 Місяць 2 Захід № 6. Виконання будівельних робіт: - крівля; - укладка підлоги; - монтаж вікон та дверей. 200 0 0
2016 Місяць 3 Захід № 7 Виконання загальнобудівельних робіт: - внутрішня обробка приміщення; - зовнішня обробка приміщення; - будівництво вхідного майданчику; - будівництво сходів у підвал 140 0 0
2016 Місяць 4 Захід № 8 Монтаж електросилового устаткування і освітлення. 53.697 0 0
2016 Місяць 5 Захід № 9 Благоустрій. Встановлення біотуалету. 100 0 0
2016 Місяць 6 Захід № 10 Отримання декларації про завершення зазначених робіт. Введення в експлуатацію. Підведення підсумків реалізації проекту та висвітлення його результатів у засобах масової інформації. 0 0 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Здійснення попередньої оплати за виконання робіт у розмірі до 10 % від загальної вартості Проекту 99.37 0 99.37 0
Виконання робіт 894.327 894.327 0 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання: 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
2. Видатки розвитку: 993.697 894.327 100 99.37 100 0 0
Повна реалізація Проекту 993.697 894.327 100 99.37 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 894.327 90
Бюджет заявника 99.37 10
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Близнюківське комунальне підприємство «Комунальник»
Організаційно-правова форма установи Комунальне підприємство
Поштова адреса 64801, Україна, Харківська обл., смт Близнюки, вул. Тельмана, 2.
Контактна особа Степанець Михайло Григорович
Телефон/факс (05754) 5- / (05754) 5-
Адреса електронної пошти kp.komynalnik.@yandex.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 7
Роль у підготовці проекту Організація благоустрою території.
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Благоустрій населення
Партнер
Повна назва Близнюківська селищна рада Харківської області
Організаційно-правова форма установи Орган місцевого самоврядування
Поштова адреса 64801, Україна, Харківська обл., смт Близнюки, вул. Радянська, 26.
Контактна особа Король Геннадій Степанович
Телефон/факс (05754) 5- / (05754) 5-
Адреса електронної пошти bliznukiselrada@online.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 16
Роль у підготовці проекту Укладення договорів на виконання робіт з підрядними організаціями.
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Укладення договорів на виконання робіт з підрядними організаціями.
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуБреус Володимир Вікторович
Назва посадиГолова Близнюківської районної ради Харківської області
Поштова адреса64801, вул. Комсомольська, 39, смт Близнюки, Харківська область, Україна
Телефон та мобільний(05754) 5-23-37, моб. 0953976091
Факс(05754) 5-15-57
E-mailbliznrad@ukr.net
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуПротасова Інна Павлівна
Місце роботиБлизнюківська районна рада Харківської області
Назва посадиРадник голови Близнюківської районної ради
Звання
Адреса для листування з керівником проекту64801, вул. Комсомольська, 39, смт Близнюки, Харківська область, Україна
Телефон та мобільний(05754) 5-15-57, моб. 0999810447
Факс(05754) 5-15-57
E-mailprotasowainna@yandex.ua
;