РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту001329-КИ
Назва проектуБудівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора
ЗаявникДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ
Технічне завдання7. Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуДержавна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: Ціль 2: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Напрямок: Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом. Завдання: Забезпечення сталого ро
Період реалізації проектуЗ 01.2016 по 12.2016
Областьм.Київ
Район
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Проект дає можливість виведення з експлуатації існуючого Головного міського каналізаційного колектора для детального обстеження та проведення капітального ремонту колектора.

Впровадження проекту дозволить досягти запобігання екологічної катастрофи. Будівництво дублюючої Другої нитки головного міського каналізаційного колектора включено до переліку невідкладних  природоохоронних заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затвердженої постановою Верховної ради України  від 27.02.97 № 123/97 ВР.

Мета та завдання проекту

Забезпечення надійного водовідведення Правобережної частини міста Києва. Запобігання виникненню техногенної та екологічної катастрофи в м. Києві та Україні.

Опис діяльності у рамках проекту

            Коригування проекту будівництва Другої нитки головного міського кана­лізаційного колектора у м. Києві виконано у 2009 році ДП «Інститут «Київінжпроект»  ВАТ «Київпроект»  (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, ліцензія серії АВ   № 408393, ГІП - О. С. Стельмах) на підставі:

 • протоколу наради щодо будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектора, затвердженого першим заступником голови КМДА, від 28.11.06;
 • розпорядження КМДА про передачу функцій замовника Головному управлінню КБ КМДА та введення колектора в експлуатацію від 27.03.08 № 442;
 • доповнень до завдання на проектування від 2007 р. (2 шт.), від 2008 р. та 2009 р., затверджених першим заступником голови КМДА;
 • технічних умов на інженерне забезпечення, виданих відповідними служ­бами    м. Києва.

Проект погоджений:

 •  Управлінням інженерної інфраструктури міста від 31.05.10 № 51;
 •  Інститутом «Київгенплан» від 10.11.10 № Г1-1015;
 •  іншими організаціями м. Києва.

Відмічається, що проект виконано у складі та обсязі згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2004. При цьому у процесі проведення експертизи Київською міською філією ДП «Укрдержбудекспертиза», проектною організацією за погод­женням із замовником у проект внесені зміни і доповнення, одержані позитивні висновки суміжних експертиз, які є невід’ємною частиною комплексної експер­тизи.

Проектом передбачено будівництво підземного каналізаційного колектора

Ø 2600 - 2760 мм загальною довжиною 9770 м.

У 1993 році проект експертувався  ДС «Укрінвестекспертиза» (зведений висновок від 22.12.93).

При коригуванні відбулись такі зміни:

 • зміна планового і висотного положення колектора та шахтних стволів;
 • розробка вторинної обробки (конструкції) колектора;
 • розробка антикорозійного захисту залізобетонних конструкцій колектора та камер від газової корозії;
 • виділення черг будівництва колектора;
 • переключення існуючих колекторів з Головного міського на Другу нитку;
 • виконано інженерне забезпечення будівельних майданчиків.

При проектуванні виділено три черги будівництва:

 • І черга - будівництво каналізаційного колектора від камери К1-1 до камери К1-6, довжина колектора L = 4179,0 м, з переключенням самопливного колектора від центральної частини міста у камеру К1-6, яка розташована на території НСК «Олімпійський»;
 • II черга - будівництво каналізаційного колектора від камери К1-6  до  камери К1-9, L = 3550,0 м, з підключенням самопливних колекторів по вул. Глибочицькій;
 • III черга - будівництво каналізаційного колектора від камери К1-9  до камери К1-12, L = 2041,0 м, з підключенням напірних трубопроводів від Подільської КНС у камеру К1-10 по вул. Нижньоюрківській, а також напірних трубопроводів від Оболонської КНС у камеру К1-12 по вул. Фрунзе.

Траса колектора проходить через центр міста, паралельно до існуючого, у місцях підключення бокових колекторів, напірних трубопроводів від Оболонської КНС, а також самопливних колекторів по вул. Глибочицькій та на території НСК «Олімпійський». Підключення Другої нитки головного міського колектора передбачено до Правобережних каналізаційних колекторів біля Стратегічного шосе з подальшою подачею стоків системою колекторів і насосними станціями - Правобережною та Бортницькою - на очищення.

Відмітки поверхні землі по трасі колектора змінюються від 99 до 194 м. Схеми організації рельєфу, благоустрою та озеленення будівельних майданчиків № 1-:-№ 12 першої, другої та третьої черг будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектора розроблені на топографо-геодезичній основі в масштабі   М 1 : 500, виконаній інститутом АТ «Київпроект» у 2007 році.

Перша черга

Будівельний майданчик № 1 розташований у Голосіївському районі на вул. Саперно-Слобідській, 104 на території водопровідної дільниці № 5.

Будівельний майданчик № 2 розташований на вул. Саперно-Слобідській на території «Метал Холдінг».

Будівельний майданчик № 3 розташований у Печерському районі та території «ЗАТ АТП 13069» на Залізничному шосе, 47.

Будівельний майданчик № 4 розташований у Печерському районі на перетині вулиці Товарної з бульваром Дружби народів.

Будівельний майданчик № 5 розташований у Печерському районі на перетині провулку Новопечерського з Тверським тупиком.

Будівельні майданчики № 6 та № 6/1 розташовані у Печерському районі на території спорткомплексу «Олімпійський».

Після будівництва камер та інженерних мереж уся територія будівельних майданчиків підлягає комплексному упорядкуванню.

Благоустрій будівельних майданчиків №6, №6/1 буде виконаний за окремим проектом.

Друга черга

У другу чергу будівництва входять будівельні майданчики № 7, № 8 і № 9.

Будівельний майданчик № 7 розташований у Шевченківському районі на перетині вулиці Золотоворітської, Георгіївського провулку та вулиці Рейтарської.

Будівельний майданчик № 8 розташований на вільній від забудови території на Вознесенському узвозі в Подільському районі.

Будівельний майданчик № 9 розташований у Подільському районі на вул. Глибочицькій.

Після завершення будівництва камер уся територія підлягає комплекс­ному упорядкуванню та озелененню.

Третя черга

До третьої черги будівництва входять будівельні майданчики №10, №11, №12.

Будівельний майданчик №10 розташований у Подільському районі на вул. Нижньоюрківській.

Будівельний майданчик №11 розташований на території бази СУППР у Подільському районі на Богуславському узвозі.

Будівельний майданчик №12 розташований на території заводу КЕМЗ на вул. Фрунзе у Подільському районі.

Після завершення будівництва камер уся територія підлягає комплексному упорядкуванню та озелененню.

Гідротехнічні рішення І, II та III черг будівельних майданчиків роз­роблені згідно з технічними умовами на підключення проектних водостічних мереж до існуючих водостічних мереж, виданих КК «Київавтодор» у 2007 році.

Проектна дощова каналізація влаштовується з труб ПЕ «С» dн = 315 мм.

Трубопровід колектора на магістральних ділянках прийнято з блоків внутрішнього облицювання БФК1-2 (dв = 2600 мм) і БФК2-2 (dв = 2760 мм), а на ділянках переключень - з труб СПІРО, труб залізобетонних і труб сталевих.

Блоки внутрішнього облицювання БФК1-1, БФК2-2 — з дрібнозернис­того бетону гр. А, кл. В40, марки F100 і W6 з внутрішнім поліетиленовим облицюванням високого тиску товщиною 4 мм з Т-профілем висотою 18 мм ГОСТ 16337-77*.

Трубопровід розташовано у виконаному методом щитової проходки тунелі, обробку якого прийнято із збірних залізобетонних (переважно) та чавунних тюбінгів. Затрубний простір ін’єктується цементно-піщаним розчином М100.

Проектом передбачено влаштування дванадцяти шахтних стволів.

Обробку шахтних стволів запроектовано з чавунних тюбінгів і залізобетонних блоків за кресленнями інституту «Укрметропроект», зокрема, стволи №№2,4,6,10  з   Дв = 7,0 м (тип І) та стволи №№ 3, 5, 7, 8, 9, 11 з Дв = 5,6 м (тип ІІ) прийняті з чавунних тюбінгів, а стволи №№ 6/1, 10/2 з Дв = 7,0 м (тип VІІІ) - із збірних залізобетонних блоків.

Оголовки і днища стволів - з монолітного залізобетону.

Деталі сполучення колектора зі стволами — монолітні бетонні, з розпірними монолітними залізобетонними рамами.

Гідроізоляція стволів забезпечується первинним і контрольним нагнітанням за обробку цементно-піщаного і цементного розчинів, чеканкою швів чавунних обробок і залізобетонної обробки.

Проектом передбачено будівництво 25 нових камер та облаштування камер К-1/2 та К-1/3, що влаштовуються на існуючих камерах.

Камери запроектовано з монолітного залізобетону, причому частину камер вирішено в чавунній обробці Дв = 7,0 м; 5,6 м та у збірній залізобетонній обробці Дв=7,0 м; 6,35м; 4м з «рубашками» з монолітного залізобетону. Покриття камер - із збірного та монолітного залізобетону. Площадки та містки у камерах — металеві та з монолітного залізобетону. Сходи, драбини та огорожі — металеві.

Зовнішня гідроізоляція днища, стін і покриття камер виконується з «Акваізолу»  за ТУ У В.2.7-30510965-001-2001, а для стін вище максимального рівня грунтових вод - двошарова фарбувальна.

Вузол переключення колекторів між камерами К-1/1 та К-1/3 і К-1/1 та К-1/2 виконується під захистом «стіни в ґрунті». Між цими камерами влаштовуються залізобетонні канали з внутрішніми розмірами 2 х 3 м. При проходженні над існуючим правобережним колектором, щоб запобігти навантаженню на нього, запроектовано канал на 4-х буронабивних палях діаметром 1,5 м довжиною 8,2 м.

Очікувані результати

Завдяки завершенню будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектора та введення його в експлуатацію буде забезпечено водовідведення та покращення екологічного стану навколишнього середовища в чотирьох районах м. Києва, де проживає понад 1 млн. мешканців. При умові  повного заявленого фінансування в 2015 році в 2016 році  буде завершено в повному обсязі проходку колектора на ділянці від ствола №11 до камери №12 довжиною 240м в пливунних грунтах, завершено спорудження комплексів переключень на стволі №10з  влаштуванням 5-ми камер глибиною від 10м до 30м,  влаштовано 3200м вторинної антикорозійної обробки колектора із кілець, футерованих поліетиленом.

Фінансова сталість

Подальше функціонування об'єкту здійснюватиметься експлуатуючою організацією.

Інстуційна сталість

Після реалізації даного проекту експлуатуюча організація забезпечить належне утримання об'єкту для забезпечення його безперебійної роботи.

Політична сталість

Реалізація даного проекту сприятиме покращенню соціально-економічного становища в м. Києві.

Інновація

При будівництві Другої нитки головного міського каналізаційного колектора будуть використовуватись сучасні технології та матеріали (метод щитової проходки тунелів, блоки внутрішнього облицювання будуть мати поліетиленове покриття товщиною 4мм яке буде наноситись під високим тиском). Проте загалом проект не передбачає впровадження конкретних інновацій.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2016 Місяць 3 Вузол переключення колекторів в районі камери № 1 1946.07 709.02 0
2016 Місяць 12 Внутрішнє облицювання колектора від камери № 1 до ствола № 6 0 2908.14 0
2016 Місяць 1 Внутрішнє облицювання ствола № 2 (камера К-2) з антикорозійним захистом 438.1 159.62 0
2016 Місяць 9 Внутрішнє облицювання ствола № 4 (камера К-4) з антикорозійним захистом 2315.56 843.64 0
2016 Місяць 12 Вузол переключення колекторів в районі Камери №6 3057.08 1113.8 0
2016 Місяць 12 Внутрішнє облицювання тунелю від ствола - 6 в сторону ствола-9 35935.09 14587.73 0
2016 Місяць 1 Тимчасовий ствол по вул. Петрівській (комплекс робіт) 1344.8 489.96 0
2016 Місяць 5 Спорудження комплексу переключень в районі ствола №9 4739.71 4122.63 0
2016 Місяць 1 Спорудження колекторного тунелю між стволами 10-12 3908.9 4362.6 0
2016 Місяць 12 Внутрішнє облицювання колектора від К-9 до К-12 47815.52 8516.16 0
2016 Півріччя 2 Спорудження камери ствола № 11 3601.63 1312.2 0
2016 Півріччя 2 Влаштування комплексу переключень в районі ствола №10 15163.89 8538.91 0
2016 Місяць 12 Влаштування комплексу переключень в районі ствола №12 13183.75 5862.29 0
2016 Півріччя 2 Антикорозійний захист камер К-10, К-12 9161.91 1971.48 0
2016 Місяць 12 Обслуговуючі процеси при будівництві 13152.62 3326.63 0
2016 Місяць 9 Благоустрій, озеленення та відновлення інженерних мереж 3689.8 0 0
2016 Місяць 12 Витрати замовника 3254 1175.19 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Обслуговуючі процеси при будівництві 41152.5 13152.62 3326.63 0
Вузол переключення колекторів в районі камери №1 6485.61 1946.07 709.02 0
Внутрішнє облицювання колектора від камери № 1 до ствола № 6 5320.28 0 2908.14 0
Внутрішнє облицювання ствола №2 (камера К-2) з антикорозійним захистом 1460.04 438.1 159.62 0
Внутрішнє облицювання ствола № 4 (камера К-4) з антикорозійним захистом 7716.97 2315.56 843.64 0
Вузол переключення колекторів в районі Камери №6 10188.22 3057.08 1113.8 0
Внутрішнє облицювання тунелю від ствола - 6 в сторону ствола-9 126349.31 35935.09 14587.73 0
Тимчасовий ствол по вул. Петрівській (комплекс робіт) 4481.77 1344.8 489.96 0
Спорудження комплексу переключень в районі ствола №9 20178.81 4739.71 4122.63 0
Спорудження колекторного тунелю між стволами 10-12 18402.77 3908.9 4362.6 0
Внутрішнє облицювання колектора від К-9 до К-12 137158.11 47815.52 8516.16 0
Спорудження камери ствола № 11 12003.01 3601.63 1312.2 0
Влаштування комплексу переключень в районі ствола №10 56050.38 15163.89 8538.91 0
Витрати замовника 12254.53 3254 1175.19 0
Влаштування комплексу переключень в районі ствола №12 45874.35 13183.75 5862.29 0
Антикорозійний захист камер К-10, К-12 28033.56 9161.91 1971.48 0
Благоустрій, озеленення та відновлення інженерних мереж 9837.48 3689.8 0 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 542947.7 162708.43 100 60000 100 0 0
Капітальні видатки 542947.7 162708.43 100 60000 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 432050.61 79.57
Бюджет заявника 110897.09 20.43
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра
Організаційно-правова форма установи Орган виконавчої влади
Поштова адреса 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15А
Контактна особа Клевчук Руслан Миколайович
Телефон/факс 278-24-77 / 279-29-21
Адреса електронної пошти dzki@kievcity.gov.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 116
Роль у підготовці проекту Контроль
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Здійснення контролю за виконання запланованих заходів.
Партнер
Повна назва Управління капітального будівництва ПАТ «АК «Київводоканал»
Організаційно-правова форма установи Публічне акціонерне товариство
Поштова адреса 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Контактна особа Петров Костянтин Миколайович
Телефон/факс 200-73-10 / 200-73-10
Адреса електронної пошти vhumenna@vodokanal.kiev.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 16
Роль у підготовці проекту Реалізація заходів
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Виконання завдань та заходів з метою реалізацію проекту.
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуПавлик Ігор Климович
Назва посадиДиректор
Поштова адреса01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15а
Телефон та мобільний279-29-21
Факс279-29-21
E-maildzki@kievcity.gov.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуПетров Костянтин Миколайович
Місце роботиУправління капітального будівництва ПАТ «АК «Київводоканал»
Назва посадиДиректор
Звання
Адреса для листування з керівником проекту01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Телефон та мобільний200-73-10
Факс200-73-10
E-mailvhumenna@vodokanal.kiev.ua
;