РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту013007-ПЛ
Назва проектуРеконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренко, 1А, 1Б в м. Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації
ЗаявникУправління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації
Технічне завдання1.1.1. Зниження захворювань на серцево-судинні та легеневі захворювання через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону1.1.1. Зниження захворювань на серцево-судинні та легеневі захворювання через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя.
Період реалізації проектуЗ 04.2017 по 12.2017
ОбластьПолтавська
Районм.Полтава
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту: «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренко, 1А, 1Б в м.Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації»

Актуальність проекту полягає у  вдосконаленні системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань і забезпечить функціонування медичного закладу на 140 місць.

 1. Анотація проекту.

 

Полтавський обласний кардіологічний диспансер заснований у 1985 році. Діяльність закладу направлена на надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги хворим на серцево-судинні захворювання. В структурі закладу стаціонар на 120 ліжок, в тому числі 60 у складі спеціалізованого відділення для хворих на інфаркт міокарду, відділення функціональної діагностики, диспансерно-поліклінічне відділення з денним стаціонаром на 30 ліжок, клініко-діагностична лабораторія, дистанційно-діагностичний центр. Щорічно в кардіодиспансері отримують стаціонарну допомогу близько 5 тисяч хворих. Частка хворих на інфаркт міокарда, що пройшли курс лікування в диспансері становить 88% від усіх хворих на ГІМ м Полтави та 25% хворих районів області.

З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, спрямованої на забезпечення зміцнення та збереження здоров’я населення, профілактику захворювань, зниження смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та для удосконалення організації кардіологічної допомоги хворим і підвищення ефективності її застосування у комплексному лікуванні планується реконструкція та добудова кардіологічного диспансеру.

 Висота типових поверхів прийнята 3.45 м., шостого – 4,5 м. На першому поверсі розміщено поліклініку та приймальне відділення. На другому розміщено адміністративні приміщення та відділення функціональної діагностики, на 3-5 поверхах -  по 20 палат на 2 хворих з санвузлами в палатах.  На 6-му – операційні , блок реанімації і інтенсивної терапії. В підвалі розміщені роздягальні медперсоналу, майстерні, дезкамера та технічні приміщення. Там же передбачено приміщення для зберігання відпрацьованих люмінесцентних ламп в із якого їх вивіз та утилізація буде виконуватись підприємством з відповідною ліцензією.В корпусі передбачено 2 пасажирських, 2 лікарняних та один технічний ліфти.

Архітектурно-будівельні рішення спрямовано на розвиток сучасних технологій та поліпшення умов для перебування відвідувачів в будівлі та на тереторії закладу.

                                        

 

 

 • Перелік заходів проекту:

 Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренко, 1А, 1Б в м.Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації передбачає:

 • добудову 6- ти поверхової будівлі;
 • влаштування стоянок;
 • влаштування паркової зон;
 • заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища;
 • заходи  для осіб з обмеженим фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення.

 

Корпус інтервенційної кардіології та реабілітації запроектовано згідно з медико-технологічним завданням, а також з урахуванням забезпечення відвідувачів та робітників відповідними сервісними та побутовими умовами. Його розміщено поряд з існуючим корпусом кардіодіспансера таким чином, щоб забезпечити зв’язок між корпусами і не порушити функціонування діспансера.

Доступність маломобільних груп населення забезпечена відповідно до ДБНВ2.2-17-2006 заходами, серед яких :  пандуси на входах до вестибюлей відвідувачів з поручнями та ухилом 8%, спеціальні покажчики руху інвалідів територіями загального користування, відповідною інформацією про об’єкт, на тимчасових автостоянках виділено 2 місця для паркування автотранспорту інвалідів.На поверхах поліклінічного відділення передбачені санвузли для інвалідів, ширина дверних прорізів не менше 0,9м. без порогів, будуть влаштовані тактильні наземні та підлогові покажчики для осіб з вадами зору відповідно до вимог діючих нормативів.

 

 • Очікувані результати  проекту:

 

 Реалізація інвестиційної програми дозволить створити в області умови для підвищення профілактики захворювань серед населення області шляхом,  введення в експлуатацію лікувального закладу, вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Таким чином, серед очікуваних показників реалізації проекту:

    - зниження госпітальної летальності від інфаркту міокарда в області до 12%, в обласному кардіодиспнсері до 10%; та нижче;

    - зниження показника виходу на інвалідність серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу нижче 10,1 випадків на 10 тис. відповідного населення;

    - широке впровадження інтервенційної діагностики та лікування гострого коронарного синдрому за рахунок первинних через шкірних втручань на ранніх стадіях хвороби;

    - підвищення доступності сучасних інтервенційних методів лікування,             фатальних порушень ритму серця для мешканців Полтавської області;

- скорочення діагностичного часу, необхідного для постановки діагнозу, термінів стаціонарного перебування хворих.

 

 • Цільові групи проекту:

 

- Населення Полтавської області з захворюваннями на серцево-судинні хвороби (наближено) становить близько - 5000 осіб, після розрахунків та   аналізу  - об’ємно-планувальні показники (наведено в таблиці):

 

1

Розрахункова  кількість

Місткість диспансеру

ліжок

Люд.

140

2

 

Медперсонал (2зміни)

200

3

Адмінперсонал

6

4

Технічний персонал (2зміни)

28

5

Кількість відвідувачів поліклініки в зміну

25

6

 

    Всього в зміну:

 

275

7

 

Постійне перебування

 

250

8

    Періодичне перебування

25

9

    Автостоянка

     відкрита автостоянка

Машин

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту –  48723.57тис.грн. за рахунок державного фонду регіонального розвитку, 23723.57 тис. грн., співфінансування обласного бюджету – 25000,00 тис. грн.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Даний інвестиційний проект має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки його реалізація дозволить надавати населенню послуги з діагностування захворювання на ранній стадії, а також вдосконалить систему надання кардіологічної допомоги та лікування серцево-судинних захворювань, зменшення  рівня смертності та інвалідності від серцево-судинних хвороб  на території всієї області.

В Полтавської області  у структурі поширеності хвороб серед дорослих 18 років і старше переважають  хвороби системи кровообігу – 43,6%; а у структурі хвороб системи кровообігу  - гіпертонічна хвороба - 48,1%, ішемічна хвороба серця – 31,1% та цереброваскулярні хвороби – 15,1%; переважання в структурі причин інвалідності серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу (11,4 випадків на 10 тис. відп. нас.), для порівняння - новоутворень (10,4); хвороб кістково-м’язової системи (9,6); травми (6,2) та хвороб нервової системи (3,3); переважання у структурі причин смерті населення у 2014р. хвороб системи кровообігу (67,2%); підвищення у структурі причин смертності частки хвороб системи кровообігу на 4,2%, а  у структурі хвороб системи кровообігу - ішемічної хвороби серця (66,6%) та цереброваскулярної патології (26,0%), і перевищення ішемічної хвороби серця загальноукраїнського показника – 3,5%.

Проблемним питанням організації надання доступної, сучасної  та висококваліфікованої допомоги хворим з патологією системи кровообігу в області є дефіцит площі приміщення, в якому розташований обласний кардіодиспансер, а саме:

 • будівля була спроектована та побудована як профілакторій на 70 ліжок загальною площею 3 тис м кв, внаслідок чого порушуються санітарні норми площі на одного хворого- 2,5м кв замість 7 м кв, що неодноразово фіксувалося у висновках перевірок СЕС. У закладі відсутні умови для ефективного лікування та комфортного перебування пацієнтів у цілодобовому стаціонарі.
 • кардіодиспансер вимушений орендувати приміщення для диспансерно-поліклінічного відділення з денним стаціонаром, що розташоване за  5 км від основного корпусу, що створює проблеми для надання амбулаторної допомоги хворим з районів області, неперервності та логістиці лікувального процесу, ефективного управління закладом; 
 • обмеженість площі зводить нанівець перспективи розвитку сучасних лікувально-діагностичних технологій: інтервенційної кардіології, рентгенологічної та лабораторної служби, тощо
 • в області по теперішній час відсутнє відділення реабілітації для хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда та кардіохірургічні втручання
 • залишається актуальним питання створення в обласному центрі відділення для лікування некоронарогенних захворювань міокарда.

 

         Даний інвестиційний проект має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки його реалізація дозволить надавати населенню послуги з діагностування захворювання на ранній стадії, а також вдосконалить систему надання кардіологічної допомоги та лікування серцево-судинних захворювань, зменшення  рівня смертності та інвалідності від серцево-судинних хвороб  на території всієї області.

Мета та завдання проекту

Метою проекту є вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Завданням проекту є  введення в експлуатацію лікувального закладу на 140 ліжок, вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Опис діяльності у рамках проекту
 • реконструкція з добудовою шестиповерхового корпусу, що включає всебе: (дані наведено в таблиці)
 • 1

  Площа ділянки

  м2

  6749,0

  2

  Площа забудови

  м2

  1556

  3

    Кількість поверхів

  Вище відм. 0,000

  Пов.

  6

  4

  Нижче відм. 0,000

  1

  6

  Загальна площа

  Всього

  м2

   

   

   

  11133,5

  7

  у т.ч. вище позначки 0,00

  9846,2

  8

   

  у т.ч. нижче позначки 0,00

  1287,3

  9

  Будівельний об’єм

   

  Всього будинку

   

  м3

  44085,67

  10

  у т.ч. вище позначки 0,00

  39980,47

  11

  у т.ч. нижче позначки 0,00

  4105,2

  12

  Корисна площа

  Всього

   

  м2

  9634,6

  13

  у т.ч. вище позначки 0,00

  8669,1

  14

  у т.ч. нижче позначки 0,00

  1065,5

   

 • влаштування стоянки
 •  

  Для спрощення під’їздів по тиреторії закладу згідно т.7.6п.8                ДБН 360-92** розрахункова кількість машин на автостоянках біля будинків лікувально-профілактичних споруд  слід розташувати  тимчасову автостоянку на 10-15 машиномісць на 100 ліжок.

  В адміністративно-господарчих закладах 7-10 машиномісць на 100 працюючих                 

            Загальна проектна кількість ліжок140,  (без реанімації 120)

            Працюючих по штату - 120 чол.

            Розрахунок автостоянок :   120/100х10(15) =12 (18) машиномісць.

        120/100х7(10)=9(12)- машиномісць

   

       Всього : 21(30) машиномісця, (прийнято 20 машиномісць) 

 • - влаштування паркової зони.

   

  З метою поліпщення умов реабілітації та відпочинку під час лікування,  створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов та мікроклімату , зручних пішоходних підходів хворих на серцево-судинні захворювання і відвідувачів, що перебувають на територїі Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансерую. В умовах реформування галузі охорони здоров’я, проектом передбачено заходи по благоустрою щодо озеленення території згідно розробленого дендроплану в сучасному стилі згідно містобудівних вимог.

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

введення в експлуатацію лікувального закладу на 140 ліжок;

0

140 ліжок

-

-

140 ліжок

-

-

Проектна доку-ментація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість

Внаслідок запровадження проектованоноі діяльності будуть створені нові робочі місця та збільшення надходження коштів в бюджет міста.

Головним завданням у наданні медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією є раннє виявлення та своєчасний початок лікування серцево-судинних захворювань, зокрема гострого інфаркту міокарда, судинно-мозкових порушень, ішемічного та геморагічного інсульту.

У Полтавській області близько 400 тис. чоловік у віковій категорії 40-60 років страждають на артеріальну гіпертензію.

За рахунок обстежень на сучасному високоточному обладнанні виявленні та лікуванні  серцево-судинних хвороб  на ранніх стадіях, осіб працездатного віку населення, буде досягнуто забезпечення робочих місць здоровою популяцією населення, уникнення від постійної заміни-"перестановки" кадрів (кваліфікованих спеціалістів) та "виходом" на пенсію за станом здоров’я. 

Інстуційна сталість

Результатом реалізації цього проекту буде великим "кроком" в галузі розвитку охорони здоров'я Полтавської області.

 Збільшення потужності Полтавського обласного кардіологічного диспансеру, що в подальшому стане "полігоном" розвитку не тільки для запровадження новітніх методів лікування, таких-як дистанційного консультування електрокардіограм, переданих від ліжка хворого з місця захворювання по мережі «Телекард» (що значно зменшує кількість оперативних втручань та знижує рівень  смертності й інвалідизації  серед хворих на серцево-судинні захворювання). а і центром розвитку фахівців.

"Щоб мати змогу проходити цикл за циклом у певній діяльності, спрямованій на покращення умов життя людей, галузь розвитку необхідна бути дієздатною якомога ширше –від міста досела, від села до міста".

З'явиться можливість практичної підготовки висококваліфікованих фахівців депломної та післядипломної освіти у навчанні студентів та післядипломної освіти, можливість навчання з урахуванням діючих наказів та настанов МОЗ України із залученням до співпраці провідних спеціалістів Департаменту охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладів. З метою підвищення ефективності підготовки кадрів з'явиться можливість створити науково-практичний центр.Таким чином буде можливість передавати опит на райони, а з району до села. Не слід забувати і за обслуговування риалізованого проекту (постачання, інженерія, догляд за приміщеннями, будівлями, прилеглою тереторією).

Політична сталість

Охорона здоров"я і створення належних умов для функціонування медичних закладів - впровадження державницької політики в регіоні.

Даний  проект впливатиме на формування місцевої політики у сфері громадського обслуговування, на якість та інтенсивність процесів обстеження, запобігання та лікування серцево- судинних захворювань в Полтавській області, а згодом і на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування, які проводять державну політику та враховуватимуть інтереси населення, з комунальними і приватними підприємствами, установами, організаціями, що зайняті в сфері обслуговування; з місцевим підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої влади; з органами місцевого самоврядування та області, населення яких буде активно користуватися послугами обласної і міжрайонної системи розселення.

Інновація

Інновації будуть застосовані як під час проведення реконструкції, серед яких: архітектурно-планувальні рішення, що відповідають  сучасним стандартам медичної технології, економічні конструктивні рішення, енергозберігаючі технології, так і під час подальшої експлуатації приміщень, які дозволять розміщати та застосовувати високотехнологічну апаратуру для інтервенційного лікування хвороб серця, судин та фатальних порушень ритму.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2017 Місяць 4 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 5 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 6 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 7 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 8 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 9 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 10 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 11 Виконання будівельних робіт 2640 2780 0
2017 Місяць 12 Виконання будівельних робіт 2603.57 2760 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Виконання будівельних робіт 48723.57 23723.57 25000 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 48723.57 23723.57 100 25000 100 0 0
Виконання будівельних робіт 48723.57 23723.57 100 25000 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 23723.57 48.69
Бюджет заявника 25000 51.31
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації
Організаційно-правова форма установи Державна організація
Поштова адреса 36014, м.Полтава, вул.. Зигіна, 1
Контактна особа Голбан Тимофій Тимофійович
Телефон/факс (0532) 56- / (0532) 60-
Адреса електронної пошти ukbоda@adm-pl.gov.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 17
Роль у підготовці проекту Керівник проекту
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Функції замовника
Партнер
Повна назва Полтавський обласний клінічний кардіологічна диспансер
Організаційно-правова форма установи Комунальне підприємство
Поштова адреса 36039, м.Полтава, вул..Макаренка, 1А
Контактна особа Вакуленко Костянтин Євгенійович
Телефон/факс (05322) 7- / (0532) 56-
Адреса електронної пошти kardiotel@gmail.com
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 260
Роль у підготовці проекту Балансоутримувач майнового комплексу
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Прийом основних фондів та подальша експлуатація
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуГолбан Тимофій Тимофійович
Назва посадиначальник управління
Поштова адреса36014, м.Полтава, вул.. Зигіна, 1
Телефон та мобільнийт.(0532) 56-02-27; 050-232-84-32
Факс(0532) 60-64-68
E-mailukbоda@adm-pl.gov.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуЯковченко Наталія Миколаївна
Місце роботиУправління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації
Назва посадизаступник начальника управління- начальник виробничого відділу
Звання
Адреса для листування з керівником проекту36014, м.Полтава, вул.. Зигіна, 1
Телефон та мобільнийт.(0532) 56-02-27; 066-422-20-07
Факс(0532) 60-64-68
E-mailromanukb15@gmail.com
;