РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту011109-КО
Назва проектуРеконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3
ЗаявникБроварська міська рада
Технічне завдання2.1.2.2. Реконструкція очисних споруд обраних міст Київської област
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуЗавдання 2.1.2.2) Реконструкція очисних споруд обраних міст Київської області
Період реалізації проектуЗ 01.2017 по 04.2019
ОбластьКиївська
Районм.Бровари
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Розробка проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3" обумовлена недостатньою пропускною здатністю існуючих очисних споруд в зв’язку із введенням в експлуатацію нових житлових районів в м. Бровари. Інтенсивна забудова міста за період з 2000-2015роки призвела до значного збільшення чисельності мешканців, навантаження на побудовані інженерні мережі та необхідності в збільшенні потужності існуючої інженерної інфраструктури міста Бровари. Зокрема, каналізаційні очисні споруди в м. Бровари є фізично застарілими, були здані в експлуатацію у 1982році. Пропускна спроможність наявних споруд розрахована на 22000,0 м куб/добу. Фактичне ж надходження складає 37000,0м куб/добу, з яких 15000,0 м куб/добу стічних вод подається від нових житлових масивів ІУ житлового району. В існуючій технології очистки відсутнє знезаражування усієї витрати стічних вод. Втілення проекту: • І черга –до складу включені роботи з влаштування гасильної камери, будівлі решіток, піскоуловлювачів, первинних відстійників, аеротенк-нітрифікаторів, вторинних відстійників, мулоущільнювачів, контактних резервуарів, будівлі зневоднення осаду, насосної станції та обладнання, вартістю 90867,452тис.грн.. • ІІ черга –до складу ввійшли роботи з влаштування первинного відстійника, аеротоенк-нітрифікатора, вторинних відстійників, мулоущільнювача, обладнання, вартістю 46744,60тис.грн.. • Контроль за якістю очищених стічних вод на всіх етапах очистки здійснюватиметься лабораторією очисної станції. Проект "Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3" підвищить якість оточуючого середовища за рахунок використання сучасних технологічних рішень по очистці господарчо-побутових відходів стічних вод в р. Красилівка, що є правою притокою р. Трубіж, яка протікає в межах Бобровицького і Козелецького районів Чернігівської області та Броварського, Баришівського й Переяслав-Хмельницького районів Київської області. Р.Трубіж є лівою притокою Дніпра (впадає у Канівське водосховище). Впровадження проектних рішень проекту в цьому напрямку передбачає вплив у сфері екології таким чином, щоб: • унеможливити забруднення ґрунтів, зараження поверхневих та підземних вод шляхом очистки стічних вод, що збереже навколишнє природне середовище водного басейну річок Красилівка, Трубіж , Дніпра. Завершення будівництва очистить значні території області від негативних наслідків антропогенних та техногенних впливів людської цивілізації. Інноваційна спрямованість передбачає здійснення економічних проектів нововведень з метою отримання заощаджень та на належному рівні забезпечення якості оточуючого природного середовища для мешканців м Бровари та Броварського району Київської області.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект
3.2. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ
3.2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
На сьогоднішній день місто Бровари – це місто обласного значення, адміністративний центр Броварського району Київської області і багатогалузевий розвинутий науково-промисловий центр, здатний виготовляти конкурентоспроможну продукцію. З розбудовою міста зросла чисельність населення до 101, 0 тис. осіб (станом на 01.07.2016 р.)
Стратегічний розвиток міста зіткається з нестачею фінансових ресурсів на вирішення актуальних проблем – отже, це питання потребує, з одного боку, врахування при розробці стратегії, а з іншого – місцевої ініціативи щодо врегулювання бюджетного законодавства.
Новий підхід до взаємовідносин між владою та громадою підтверджує постійна опіка влади за станом об’єктів комунальної власності.
Відповідність проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3" до "Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року", що схвалений розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 30.04.2015 № 148 та затверджений рішенням Київської обласної ради від 23.06.2015 № 960-49-VI, в рамках реалізації проекту "Реконструкція очисних споруд обраних міст Київської області" за кредитні кошти міжнародних фінансових організацій та з метою збільшення продуктивності каналізаційних очисних споруд та безпеки для життя і здоров’я людей, майна та довкілля м. Бровари та Броварського району за бюджетні кошти.

Проект Територія, на яку проект матиме вплив
Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища
2.1.2.2) Реконструкція очисних споруд обраних міст Київської області Обрані міста Київської області

Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища
Безпечне та чисте довкілля є однією з ключових умов здорового, активного та довгого життя людини. За сучасних умов інтенсифікації промислового виробництва та домінування великих агрохолдингів у сільському господарстві (з неконтрольованим застосуванням мінеральних добрив та прискореним виснаженням ґрунтів), за умов зменшення ролі держави в регулюванні економічної діяльності, яке притаманне ринковій економіці, за відсутності ефективного контролю стану оточуючого середовища та реальних механізмів впливу на порушників екологічного законодавства із застосуванням адекватних заходів з метою збереження чи відновлення природного стану довкілля – значення проблеми збереження та відновлення навколишнього природного середовища важко переоцінити.
Реалізація проектів Напрямку 2.1 націлена як на убезпечення від негативних впливів продуктів техногенного розвитку економіки, так і на відновлення природного стану довкілля. Впровадження проектів цього напрямку передбачає вплив у сфері екології таким чином, щоб:
• унеможливити зараження ґрунтів, поверхневих та підземних вод отруйними хімічними речовинами;
• очистити значні території області від негативних наслідків антропогенних та техногенних впливів людської цивілізації.

Структура Програми 2: "Висока якість життя людини"
В основу Програми 2 лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів та Департаменту економіки та торгівлі Київської обласної державної адміністрації на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Київської області.
Програма складається з п’яти напрямів, які включають в себе:
• збереження навколишнього природного середовища;
• підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється;
• забезпечення здорового способу життя людини;
• забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;
• розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення.

Впровадження проектних ідей цього напрямку дозволить збільшити продуктивність каналізаційних очисних споруд з 222000м куб до 37000м куб., відведення очищеної стічної води в р. Красилівка та дозволить приєднати багатоквартирні житлові масиви до системи водовідведення міста.
Таким чином, проект "Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3" для міста та його мешканців має актуальне значення.
Мета та завдання проекту
3.2.2. Мета та завдання проекту
Реалізація проектних ідей має на меті:
впровадження сучасних технологічних рішень очистки стічних вод, кількість яких значно збільшилось за останні 15років (з2000-2015роки) в результаті зростання новозбудованих житлових масивів міста. Постійний лабораторний аналіз підвищить рівень якості очищених вод, що скидають в водний басейн річок Київської області. Надійність запроектованого проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3». є його відповідність призначенню й здатність зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом встановленого терміну експлуатації: Т= 60 років. А це гарантує безпеку для життя і здоров’я людей, майна та довкілля м. Бровари та Броварського району.

Завданням проекту є:
- реалізація проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3", що збільшить продуктивність очисних споруд, підвищить рівень безпеки життя і здоров’я людей, майна та довкілля м. Бровари та Броварського району.
Опис діяльності у рамках проекту
3.2.3. Основні заходи проекту
Здача в експлуатацію І черги побудованих каналізаційних очисних споруд в районі Красилівського каналу відбулось у 1982році, ІІ черги – у 1990році. Впровадження проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3» відбувається не за рахунок збільшення земельної ділянки, площа якої 125000м кв., а за рахунок реконструкції існуючих очисних споруд з впровадженням новітніх технологій та постійний лабораторним контролем якості очищених стічних вод. Проект реконструкції складається з двох черг:

І черга –до складу включені роботи з влаштування гасильної камери, будівлі решіток, пісколовок, первинних відстійників, аеротенк-нітрофікаторів, вторинних відстійників,, мулоущільнювачів, контактних резервуарів,будівлі зневоднення осаду, насосної станції та обладнання, вартість 90867,452тис.грн
ІІ черга –до складу ввійшли роботи з влаштування первинного відстійника, аеротоенк-нітріфікатора, вторинних відстійників, мулоущільнювача, обладнання, вартість 46744,60тис.грн. Тривалість будівництва 28 місяців: І черги -16місяців, ІІ черги -12 місяців.
Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції складає 137 612, 212 тис.грн.

Здійснювати впровадження проекту планується структурним підрозділом виконавчого комітету Броварської міської ради – відділом капітального будівництва, як єдиним замовником з будівництва, реконструкції об’єктів комунальної власності м. Бровари.
Відділом отриманий по розгляду проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3" позитивний експертний звіт: від 20.11.2015 №00-1712-15/КД, від 28.09.2015 №00-0893-15/13. Згідно Постанови Кабміну від 11 травня 2011 р. N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи". Проект затверджений Розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 29.01.2016 року № 20.
На момент подання проекту містом складається бюджет на 2017 рік. Видатки на цей об’єкт плануються в розмірі 10% від необхідної потреби загального фінансування І черги будівництва: 4543,4тис.грн., залишок коштів на 2017 рік в сумі 40890,35 тис.грн. для фінансування об’єкту за рахунок коштів ДФРР, у 2018 – 40890,35тис.грн. (при умові фінансування з місцевого бюджету в розмірі 10%); та у 2019 році для будівництва ІІ черги - 46744,60тис.грн . (при умові фінансування з місцевого бюджету в розмірі 10%.)
В існуючій технології очистки відсутнє знезаражування усієї витрати стічних вод. Проектовані очисні споруди є природоохоронним об’єктом, діяльність яких підвищує надійність та безперебійність забезпечення якісної очистки стічних вод та спрямована на підвищення рівня охорони навколишнього середовища від забруднення.
Об’єкт будівництва відноситься до V категорії складності.
Співвиконавці проекту: Міністерство регіонального розвитку України, Київська обласна державна адміністрація, Департамент регіонального розвитку та житлово – комунального господарства КОДА, Броварська міська рада – фінансування; в тому числі:
Місцевий бюджет – 13 761, 220 тис. грн. (10 %)
Фонд регіонального розвитку – 123 851, 000 тис. грн. (90 %)
та генпідрядник, визначений шляхом проведення тендерної процедури – виконавець будівельних робіт.
Згідно ст. 24-1 "Державний фонд регіонального розвитку" Бюджетного кодексу України місто виконує умови відбору інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196, щодо співфінансування з місцевим бюджетом на рівні 10% при плануванні місцевого бюджету міста на відповідний бюджетний період – 2017 рік.
3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту
Враховуючи обсяги робіт по реконструкції вулиці, відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013, загальна тривалість будівництва складає 28 місяців, в тому числі: підготовчий період – 1 місяць, І черги – 16 місяців, ІІ черги – 12 місяців.

Тривалість заходу (по етапах) Коротка назва заходу
"Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3"
І черга
1 місяць Підготовчий період
2 місяць - Первинний відстійник
- Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
3 місяць - Первинний відстійник
- Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
4 місяць - Первинний відстійник
- Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Мулоущільнювач
5 місяць - Первинний відстійник
- Гасильна камера
- Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Мулоущільнювач
6 місяць - Первинний відстійник
- Гасильна камера
- Будівля решіток
- Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Мулоущільнювач
7 місяць - Будівля решіток
- Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Насосна станція сирого осаду та ущільненого мулу
8 місяць - Будівля решіток
- Пісколовки
- Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
9 місяць - Пісколовки
- Будівля повітродувок
- Вторинний відстійник
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
10 місяць - Пісколовки
- Будівля повітродувок
- Вторинний відстійник
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
11 місяць - Будівля повітродувок
- Вторинний відстійник
- Контактний резервуар
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
12 місяць - Будівля повітродувок
- Вторинний відстійник
- Контактний резервуар
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
13 місяць - Вторинний відстійник
- КНС активного мулу
- Контактний резервуар
- Зовнішні технологічні мережі
14 місяць - Вторинний відстійник
- КНС активного мулу
- Контактний резервуар
- Зовнішні електромережі
- Генеральний план
- Зовнішні технологічні мережі
15 місяць - Вторинний відстійник
- Контактний резервуар
- Зовнішні електромережі
- Генеральний план
- Зовнішні технологічні мережі
16 місяць - Зовнішні електромережі
- Генеральний план
- Зовнішні технологічні мережі
ІІ черга
17 місяць Підготовчий період
18 місяць - Первинний відстійник
- Насосна станція сирого осаду
- Будівля полвітродувок
19 місяць - Первинний відстійник
- Вторинний відстійник
20 місяць - Первинний відстійник
- Вторинний відстійник
21 місяць - Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Вторинний відстійник
22 місяць - Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Вторинний відстійник
23 місяць - Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Вторинний відстійник
24 місяць - Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Вторинний відстійник
25 місяць - Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- КНС активного мулу
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
26 місяць - Аеротенк нітріфікатор-денітріфікатор
- Мулоущільнювач
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
- Насосна станція сирого осаду
27 місяць - Мулоущільнювач
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
28 місяць - Мулоущільнювач
- Будівля зневодненого осаду та стічної води
*примітка. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені у період наступного запиту.
Очікувані результати
3.2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту
Показники успішності проекту Значення показників станом на початок проекту Значення показників станом на завершення бюджетного року Джерела інформації про показники

1 рік проекту 2 рік проекту (за наявності) 3 рік проекту (за наявності) 1 рік після завершення проекту 2 рік після завершення проекту 3 рік після завершення проекту

Потужність Потужність існуючої КОС 22000м3 Будівництво І черги Введення в експлуатацію І черги, Будівництво ІІ черги Будівництво та введення в експлуатацію ІІ черги Збільшення
потужності до
26000м3/добу Збільшення
потужності до 29500м3/добу Збільшення
потужності до 37000м3/добу проект
Фінансова сталість
Інстуційна сталість
Реалізація проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3" підвищить якість оточуючого середовища за рахунок використання сучасних технологічних рішень по очистці господарчо-побутових відходів стічних вод в р. Красилівка. В існуючій технології очистки відсутнє знезаражування усієї витрати стічних вод. Проектовані очисні споруди є природоохоронним об’єктом, діяльність яких підвищує надійність та безперебійність забезпечення якісної очистки стічних вод та спрямована на підвищення рівня охорони навколишнього середовища від забруднення. Впровадження проектних ідей цього напрямку дозволить збільшити продуктивність каналізаційних очисних споруд з 222000м куб до 37000м куб., відведення очищеної стічної води в р. Красилівка та дозволить приєднати багатоквартирні житлові масиви до системи водовідведення міста.
Політична сталість
Впровадження проектних ідей цього напрямку дозволить збільшити продуктивність каналізаційних очисних споруд з 222000м куб до 37000м куб., відведення очищеної стічної води в р. Красилівка та дозволить приєднати багатоквартирні житлові масиви до системи водовідведення міста. Цей захід дозволить місту наповнити бюджет житлово-комунального господарства за рахунок укладення договорів із споживачами.
Інновація
В існуючій технології очистки відсутнє знезаражування усієї витрати стічних вод. Проектовані очисні споруди є природоохоронним об’єктом, діяльність яких підвищує надійність та безперебійність забезпечення якісної очистки стічних вод та спрямована на підвищення рівня охорони навколишнього середовища від забруднення.
ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2019 Місяць 4 Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3 123851 13761.22 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3 137612.16 40890.4 4543.38 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 137612.16 40890.4 100 4543.38 100 0 0
Реконструкція каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району Київської області зі збільшенням потужності з 22000м3 до 37000м3 137612.16 40890.4 100 4543.38 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 123850.94 90
Бюджет заявника 13761.22 10
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуСапожко Ігор Васильович
Назва посадиМіський голова Броварської міської ради
Поштова адреса07400, м. Бровари Київської області, вул. Гагаріна, 15
Телефон та мобільний(04594) 5-41-90, 5-32-49, 5-21-3
Факс(04594) 5-41-90, 5-21-37
E-mailvkbbrovary@ukr.net; miskrada@brovary.kiev.ua;
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуПавлик Людмила Олександрівна
Місце роботиВідділ капітального будівництва Броварської міської ради Київської області
Назва посадиНачальник відділу
Звання
Адреса для листування з керівником проекту07400, м. Бровари Київської області, бульвар Незалежності, 4-А
Телефон та мобільний(04594) 5-41-90, 5-32-49, 5-21-3
Факс(04594) 5-41-90, 5-21-37
E-mailvkbbrovary@ukr.net; miskrada@brovary.kiev.ua;
;