ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
630 Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів, яка буде забезпечена шляхом залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури міст
631 Поліпшення демографічної ситуації і збереження здоров’я населення
632 Вдосконалення функціонування опорних шкіл створення єдиного інформаційного простору
633 Інфраструктура, охорона здоров’я
634 Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою
635 Підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти
636 Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення