ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
596 Підвідний газопровід високого тиску до сел. Біла Криниця, Кар’єрне і с.Білоусове, Первомайське Великоолександрівського району
691 С.5.4. Реалізувати пілотні проекти з енергозбереження та забезпечити моніторинг ефективності, поширення інформації.
667 В.2.3. Забезпечити інформаційне покриття усієї території області, подальший розвиток ІТ комунікацій
668 В.3.1.1. Забезпечити підвищення доданої вартості продукції АПК.
669 В.3.1.2. Створити умови для підтримки малих фермерських підприємств та просування продукції на міжнародні ринки.
670 В.3.2.1. Створити умови для промоції туристичного продукту.
671 В.3.2.2. Покращити якість туристичних послуг.