Технічне завдання

Будівництво прибудови до групового осередку і приміщень для музичних і фізкультурних занять до дитячого садка по вул. Леніна, 29 в с. Новомиколаївка, Мелітопольського району Запорізької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Будівництво прибудови до групового осередку і приміщень для музичних і фізкультурних занять до дитячого садка по вул. Леніна, 29 в с. Новомиколаївка, Мелітопольського району Запорізької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Модернізація системи освіти».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета –відкриття нової групи на 30 дітей.

Завдання – будівництво додаткових приміщень до дитячого садка,

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Новомиколаївська сільська рада Мелітопольського району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

89 дітей дошкільного віку

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Дитячий садок в с.Новомиколаївка – це єдиний дошкільний заклад на 6 населених пунктів. Дитячий садок розрахований на 52 дитини, але на сьогодні його відвідує 59 дітей. Переповнення дітьми групових та спальних кімнат не дає можливості здійснювати навчально-виховний процес на належному рівні. На черзі для зарахування у дошкільний заклад стоїть 100 дітей. Також неможливість віддати свою дитину в дитячий садок створює певні незручності і для батьків.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Відкриття у дитячому садку додаткової групи на 30 місць.

2. Створення комфортних умов для дошкільної освіти дітей.

8. Основні заходи проекту

1. Будівництво групової ячейки.

2. Будівництво приміщення для музичних та фізкультурних занять.

3. Влаштування зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання.

4. Благоустрій та озеленення території.

9. Період реалізації проекту

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

02/2016 – 12/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

2978,682

 

 

2978,682

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Мелітопольська районна державна адміністрація – загальна координація реалізації проекту;

Новомиколаївська сільська рада – реалізація проекту

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)