Технічне завдання

Запорізький обласний госпіталь інвалідів ВВВ на 120 ліжко-місць по вул.. 40 років Жовтня, 13 в м. Запоріжжя - реконструкція (Ι черга)

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Запорізький обласний госпіталь інвалідів ВВВ на 120 ліжко-місць по вул.. 40 років Жовтня, 13 в м. Запоріжжя - реконструкція (Ι черга)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Створення умов для формування здорового населення».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета – поліпшення умов лікування та реабілітації ветеранів війни, з дотриманням всіх сучасних вимог щодо медичних закладів.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Запорізька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

близько 89,585 тис.осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

З 2002 року в Запорізькій області функціонує комунальний заклад «Запорізький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни»  оснащений сучасним медичним обладнанням та побутовою технікою. Госпіталь забезпечує багатопрофільну діагностику стану здоров’я ветеранів війни, стаціонарне лікування згідно з профілями відділень. Будівля та територія установи з часом зносилися. Для покращення умов перебування на лікуванні та реабілітації ветеранів війни, проектом передбачається провести реконструкцію їдальні, інженерних мереж та благоустрій на території госпіталю

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Поліпшення умов лікування та реабілітації ветеранів війни, з дотриманням всіх сучасних вимог щодо медичних закладів

8. Основні заходи проекту

1. Реконструкція їдальні.

2. Улаштування теплових мереж, зовнішніх мереж каналізації, газопостачання, водопостачання.

3. Улаштування котельні.

4. Благоустрій території та встановлення малих архітектурних форм.

9. Період реалізації проекту

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

05/2016 – 08/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

871,072

 

 

871,072

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Запорізька обласна державна адміністрація, Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)