Технічне завдання

Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя –будівництво

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя –будівництво

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Створення умов для формування здорового населення».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета –розробка нової медико-технологічної програми, яка дозволить врахувати всі необхідні методики лікування і устаткування для надання медичної допомоги на сучасному рівні.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Запорізька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

близько 447,925 тис. дітей

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

На даний час технічний стан існуючої будівлі хірургічного корпусу, яка збудована у 1887 році, класифікується як непридатний і не підлягає реконструкції.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Збільшення кількості наданих медичних послуг щорічно до 5000 (наразі – 3500), з них близько 300 (наразі – 200) для новонароджених.

2. Збільшення кількості операційних втручань до 3000 (наразі – 1200).

3. Збільшення кількості проведених в рентгенологічному відділенні досліджень до 18 000 (наразі – 15000).

4. Забезпечення цілодобової ургентної допомоги пацієнтам області.

8. Основні заходи проекту

Будівництво нового 6-ти поверхового хірургічного корпусу на 110 ліжок, який має приймати пацієнтів по швидкій, невідкладній та плановій медичній допомозі.

9. Період реалізації проекту

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

08/2016 – 12/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

64578,148

 

 

64578,148

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Запорізька обласна державна адміністрація, Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)