Технічне завдання

Водопровід (мережі водопостачання (об'єкта цивільного призначення: водозабезпечення) у садибній забудові міста Нетішин - будівництво

 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Водопровід (мережі водопостачання (об'єкта цивільного призначення: водозабезпечення)  у садибній забудові міста Нетішин - будівництво

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

4.1.5:Покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів)

3. Мета та завдання проекту 

Метою є покращення забезпечення централізованою мережею водопостачання жителів садибної забудови міста,  методом залучення новітніх технологій. Це дасть можливість користування даним водопроводом тривалий час. Реалізація дозволить суттєво покращити стан водопостачання мешнкацям садибної забудови міста Нетішин, впровадженню підвищених стандартів якості життя.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Садибна забудова міста Нетішин

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

2000  чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Відсутність забезпечення населення міста питною водою гарантованої якості

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров’я, поліпшення умов життєдіяльності і підвищення рівня життя населення

8. Основні заходи проекту


 

Прокладання трубопроводу 2 черги та підключення до загальноміських мереж водопостачання

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 2006 - 2016 рр.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

  2 рік

  3 рік

    Разом

4261,8

 3677,78

  0,0

  7939,58

11. Джерела фінансування проекту


 

ДФРР - 3050,0 тис.грн., місцевий бюджет 1211,8 тис.гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)