Технічне завдання

Частина водогону в смт Стара Синява - реконструкція

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі проект)

Частина водогону в смт Стара Синява - реконструкція

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку регіону, якому відповідає проект

4.1.5: Покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів)
 

3. Мета та завдання проекту

Забезпечення населення якісною питною водою

4. Територія на яку проект матиме вплив

смт Стара Синява

5. Кількість населення, на яке поширюється проект

5500 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Основною проблемою, що спричинило необхідність реалізації інвестиційної програми «Частина водогону в смт Стара Синява – реконструкція» є його зношеність на 93 %.

7. Очікуванні кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Очікуваним результатом реалізації інвестиційної програми є забезпечення стабільної подачі води на території селища

8. Основні заходи проекту

Реконструкція частини водогону в смт Стара Синява та здача об’єкта в експлуатацію.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік))

2007 - 2017 р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

    2 рік

    3 рік

    Разом

  2222,2

   3333,3

  1914,0

     7469,5

11. Джерела та частки фінансування

ДФРР –   2000,0 тис.грн.,  місцевий бюджет – 222,2    тис.гривень.

12. Учасники  реалізації проекту та їх функції

Старосинявська районна державна адміністрація

13. Інша інформація щодо проекту (за потребою)