Технічне завдання

Водогін села Браїлівка - смт Нова Ушиця - завершення будівництва

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)
 

Водогін села Браїлівка - смт Нова Ушиця - завершення будівництва

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект


 


4.1.5 Покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів)
 

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення безперебійного та якісного водопостачання жителям смт Нова Ушиця,          с. Філянівка, с. Каскада

4. Територія, на яку проект матиме вплив
 

Новоушицький район Хмельницької області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

6718 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Безперебійне та якісне постачання питної води

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Покрашення якості питної води, зменшення собівартості водопостачання

8. Основні заходи проекту

 

Завершення будівництва водогону

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

2015 – 2016 рр.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

2444,4

1790,9

0,0

4235,3

11. Джерела фінансування проекту
 

Державний фонд регіонального розвитку;

місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції
 

Замовник та власник об’єкта Новоушицька селищна рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

                                          -