Технічне завдання

1.3. Наука та інновації

Переваги інноваційного фактору в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств сьогодні є очевидними, а його вплив на виробництво – радикальним і комплексним. Важливо розуміти, що інновації, зокрема наука, що їх продукує, нині менш доступні, ніж найцінніші природні ресурси. Крім цього, володіння інноваціями, які є стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує перевагу у конкурентній боротьбі. Інноваційні проблеми набувають специфічного характеру в період ринкової трансформації. Сьогодні вирішення проблем активізації інноваційної діяльності підприємств – головна запорука забезпечення успіху ринкових реформ. Крім цього, світовий досвід показує, що вихід з економічної кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності. Для більшості підприємств інновації стають головним фактором розвитку.

Стан інноваційної діяльності на Львівщині сьогодні є на рівні загальноукраїнського. Так, за даними Головного управління статистики у Львівській області, у 2013 році інноваційні заходи здійснювало 116 промислових підприємств Львівщини, що становить 16,6% від загальної кількості промислових підприємств області. За цим показником Львівська область серед інших регіонів України посіла 14 місце (у 2012 році – 20)[1].

Ефективна інноваційна діяльність не може відбуватися без активної взаємодії між підприємствами та науково-дослідними установами. За даними дослідження «Інвестиційна привабливість регіонів», здійсненим Київським міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, рівень взаємодії вітчизняних підприємств із науково-дослідними установами у Львівській області є нижчим, ніж середній по Україні[2].

Аналіз стану інноваційної інфраструктури області, виконаний в рамках Регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області на 2012 – 2015 роки, виявив такі проблеми інноваційного розвитку Львівської області:

 • відсутність пільг та пільгового кредитування суб’єктів інноваційної діяльності;
 • низька поінформованість учасників сфери інноваційної діяльності;
 • відсутність комплексного підходу до реалізації інноваційної політики на загальнодержавному рівні;
 • недосконалість механізму створення та функціонування регіонального інноваційного фонду;
 • недостатній взаємозв’язок між ланками наука – підприємство – влада.

Зазначені дані свідчать про очевидну недостатність та недоліки інноваційної діяльності в регіоні. Операційна ціль 1.3. скерована на підвищення рівня інноваційної діяльності в регіоні та розвитку галузей з високою доданою вартістю.

Втручання у сферу передбачено у таких напрямах:

 • розвиток сучасної дослідницької бази та інфраструктури передачі технологій при аналітичних установах та ВНЗ;
 • розвиток сфери «економіки знань»;
 • підтримка кращих наукових шкіл та дослідницьких колективів;
 • створення технологічних парків та бізнес-інкубаторів для науковців та малого бізнесу.

Очікувані результати:

 • Збільшення кількості підприємств, які здійснюють інноваційні заходи.
 • Збільшення обсягів інноваційної продукції промислових підприємств області.
 • Збільшення обсягів інвестицій, залучених підприємствами області для реалізації інноваційних проектів.
 • Розвиток та підвищення ефективності інноваційної інфраструктури області.
 • Підвищення інноваційної активності як дослідної сфери, так і суб’єктів малого та середнього бізнесу.
 • Створення ефективних форм взаємодії науково-дослідного та приватного секторів.
 • Розвиток освітньої інфраструктури «економіки знань».
 • Підвищення інноваційної активності школярів та студентів.
 • Збільшення кількості молоді, що займається науковою, науково-технічною, дослідно-конструкторською діяльністю.

Індикатори:

 • Частка підприємств, які реалізують інноваційні проекти.
 • Частка інноваційної продукції в загальному обсязі продукції промислових підприємств області.
 • Частка інвестицій для реалізації інноваційних проектів у загальному обсязі інвестицій.
 • Кількість впроваджених інноваційних технологічних процесів у промисловості.
 • Кількість освоєних нових видів продукції у промисловості.
 • Кількість організацій, які виконують наукові і науково-технічні роботи.
 • Частка науковців, зайнятих дослідницькою діяльністю.

Завдання

Орієнтовні сфери реалізації проектів

1.3.1. Розвиток дослідницької бази та інфраструктури передачі технологій при академічних установах та ВНЗ

 • Проведення форумів, конференцій, міжнародних програм обміну.
 • Стимулювання розвитку інжинірингу.
 • Активізація співпраці освітньо-наукових установ, бізнесу та органів влади у сфері розробки і реалізації інноваційних проектів.

1.3.2. Впровадження інноваційних продуктів в управління регіональним та муніципальним розвитком

 • ГІС-технології (облік земельних ресурсів та ін.).
 • GPS-трекери на громадському транспорті.
 • Інформаційні технології в музейній сфері.
 • Впровадження проектів smart-city.

1.3.3. Розвиток сфери «економіки знань»та науково-виробничої кооперації

 • Розвиток освітньої інфраструктури.
 • Розробка та впровадження регіональної програми участі у міжнародних наукових конференціях та підтримка програм обмінів.
 • Розширення можливостей навчальних закладів у сфері підготовки ІТ-спеціалістів.

1.3.4. Розвиток сектору інформаційних технологій

 • Підготовка та реалізація інвестиційних проектів у сфері ІТ.
 •  Широке впровадження інформаційних технологій у процеси взаємодії влади,населення та бізнесу.

1.3.5. Підтримка кращих наукових шкіл та дослідницьких колективів

 • Створення інноваційних наукових лабораторій для молоді.

1.3.6. Створення технологічних парків та бізнес-інкубаторів для науковців та малого бізнесу

 • Створення ІТ бізнес-інкубаторів.
 • Створення Центру комерціалізації інновацій для забезпечення інформаційно-консультативного супроводу інноваторів, зацікавлених комерціалізувати свої розробки.

1.3.7. Підтримка інноваційних ініціатив на етапі виготовлення, випробування і доведення дослідних зразків

 • Фінансова та грантова підтримка проектів на етапі виготовлення дослідних зразків.
 • Конкурси проектів.
 • Створення коворкінгів.

 

 

[1]http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2014/r040414_34.pdf

[2]http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/reyting_investiciynoyi_privablivosti_regioniv_2014_1.pdf