Технічне завдання

1.2. Високотехнологічна економіка

Економіка Львівщини потребує цілковитого оновлення, тобто необхідне створення нової економіки 21-го століття - високоефективних високотехнологічних та наукомістких промислових підприємств – насамперед, великих і середніх – у перспективних галузях економіки регіону, серед яких, насамперед, машино- та приладобудування, легка, харчова промисловості, транспортно-логістична сфера, зв’язок, ІТ-сектор.

Головними завданнями в рамках реалізації цілі є:

 • Підвищення конкурентоздатності продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
 • Стимулювання бізнесу до збільшення/диверсифікації високотехнологічного експорту.
 • Залучення підприємств області до виконання завдань із забезпечення обороноздатності держави, а також відновлення потенціалу військово-промислового комплексу регіону.
 • Розвиток галузей промисловості з високою доданою вартістю.
 • Підтримка проектів у сфері екологічно безпечних та енергоефективних технологій.
 • Модернізація вугільної промисловості.

Очікувані результати:

 • Збільшення кількості підприємств, які функціонують у високотехнологічних галузях промисловості.
 • Збільшення частки експортної високотехнологічної продукції.
 • Збільшення кількості найманих працівників на промислових підприємствах.
 • Збільшення надходжень до місцевих бюджетів від діяльності підприємств, які функціонують у високотехнологічних галузях промисловості.
 • Збільшення обсягівдержзамовлень з виробництва продукції оборонного комплексу
 • Збільшення частки ІТ-сектору, а також зайнятих в ІТ-секторі регіону.

Індикатори:

 • Кількість підприємств, які функціонують у високотехнологічних галузях промисловості.
 • Кількість робочих місць, створених у таких галузях.
 • Частка експортної високотехнологічної продукції.
 • Динаміка обсягів експортної продукції, виробленої в високотехнологічних галузях.
 • Динаміка надходжень до місцевих бюджетів від діяльності підприємств у галузях з високою доданою вартістю.
 • Динаміка середньої заробітної плати на промислових підприємствах.
 • Динаміка обсягів виробництва продукції оборонного комплексу
 • Кількість підприємств залучених до виконання держзамовлень з виробництва продукції оборонного комплексу.
 • Динаміка зайнятих на підприємствах ІТ-сфери.
 • Частка ІТ-сфери в економіці області.

Завдання

Орієнтовні сфери реалізації проектів

1.2.1. Розвиток компаній військово-промислового комплексу. Участь у державних та міжнародних програмах та проектах

 • Залучення підприємств регіону до виконання оборонних держзамовлень.
 • Відновлення виробничих потужностей та кадрового потенціалу підприємств ВПК регіону.
 • Налагодження взаємодії між науковими установами та підприємствами оборонного комплексу та підвищенню рівня інноваційності його продукції.

1.2.2. Розвиток  галузей промисловості з високою доданою вартістю (машинобудування,  деревообробка, фармація та ін.)

 • Створення умов для розвитку наукоємного машинобудування.
 • Модернізація меблевої та деревообробної промисловості в умовах дії мораторію на експорт лісоматеріалів.
 • Стимулювання розвитку високотехнологічних галузей економіки.

1.2.3. Підтримка проектів у сфері екологічно безпечних та енергоефективних технологій

 • Підтримка розвитку інженерних розробок у сфері екологічно безпечних та енергоефективних технологій.
 • Організація консалтингових послуг у сфері енергоефективності для потреб підприємств та населення.
 • Розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики на власній сировинній базі.
 • Розробка та реалізація регіональних та місцевих програм з енергозбереження.

1.2.4. Модернізація вугільної галузі. Будівництво сучасних шахт

 • Залучення інвестицій у технічне переозброєння шахт.

1.2.5. Розвиток новітніх технологій видобування, переробки та транспортування енергетичних та інших ресурсів

 • Розбудова мережі енерго- та продуктопроводів.
 • Інтеграція в європейську енергетичну інфраструктуру.