Технічне завдання

Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок на 250 порцій в м.Городок, вул.Шевченка, 40 - будівництво (коригування робочого проекту)

4. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)


 

Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок на 250 порцій в м.Городок, вул.Шевченка, 40 - будівництво (коригування робочого проекту)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект


 

4.Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)


 

3. Мета та завдання проекту

 

Основною метою реалізації проекту є завершення будівельно-монтажних робіт, придбання і встановлення обладнання, що значно покращить матеріальну базу районної медицини

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Городоцький район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

48700 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект


 

Функціонуючі корпуси діючої центральної районної лікарні не дозволяють у повному обсязі забезпечити якісне надання медичних послуг населенню району. Наявні площі лікарні потребують суттєвого збільшення та ремонту.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Завершення будівництва об’єкта дозволить забезпечити якісним лікуванням та обслуговуванням жителів району

8. Основні заходи проекту 

Відновлення будівельно-монтажних робіт на будівництві лікувального корпусу на 120 ліжок та харчоблоку на 250 порцій, завершення будівництва об’єкта, забезпечення лікувального

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)


 

1990 - 2015 рр.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

  2 рік

  3 рік

      Разом

23415,43

0,0

0,0

23415,4

11. Джерела фінансування проекту


 

ДФРР – 7369,398 тис.грн.; місцевий бюджет – 818,822 тис.грн., кошти інвестора - 15227,21 тис.гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції 

Городоцька районна державна адміністраці, Городоцька районна рада, Городоцька районна лікарня, інвестори

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)