Технічне завдання

4.3.Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін клімату

Заходи:

-    зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище, припинення руйнування навколишнього природного середовища у межах міст шляхом підвищення показників озеленення та розширення територій зелених насаджень загального користування, зниження рівня забруднення атмосферного повітря, водойм, шумового та електромагнітного забруднення;

-    укріплення берегів водних об'єктів у межах населених пунктів;

-    створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії;

-    проведення моніторингу ґрунтів на прилеглих до хімскладів територіях та розробки проектів їх рекультивації;

-    створення системи безпечного поводження з електротехнічними відходам та відпрацьованими хімічними джерелами струму, медичними відходами;

-    збільшення площі заліснення території до 15 відсотків території області шляхом відновлення лісів та лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення захисних лісових насаджень на землях несільськогосподарського призначення і землях, відведених для заліснення, відновлення та створення нових полезахисних лісових смуг, крім природних лучних та степових ділянок;

-    запровадження системи природоохоронних заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття і розширення площі природно-заповідного фонду до 5 відсотків до загальної території області.