Технічне завдання

Каналізаційні очисні споруди селище Білогір’я потужністю 400 м3/добу – будівництво (коригування на залишок об’ємів робіт, які підлягають виконанню)

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) 

Каналізаційні очисні споруди селище Білогір’я потужністю 400 м3/добу – будівництво (коригування на залишок об’ємів робіт, які підлягають виконанню)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект 

4.1.5: Покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів

3. Мета та завдання проекту 

Відведення нечистот в смт Білогір’я

4. Територія, на яку проект матиме вплив 

смт Білогір’я Хмельницької облсті

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект 

5390 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 

Очищення смт Білогір’я від рідких нечистот та недопущення їх попадання в р. Горинь

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту 

Відведення нечистот в смт Білогір’я 400 м. куб./добу 

8. Основні заходи проекту
 

Очищення смт Білогір’я від рідких нечистот та недопущення їх попадання в р. Горинь

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
 

06.2015-12.2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

    2 рік

   3 рік

    Разом

  4222,2

  2527,0

    0,0

  6749,2

11. Джерела фінансування проекту
 

ДФРР - 3800,0 тис.грн.,  місцевий бюджет - 422,2 тис.гривень.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції
 

Білогірська селищна рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)