Технічне завдання

Реконструкція з прибудовою частини приміщень будівлі радіологічного відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру по Хмельницькому шосе, 84 м. Вінниці

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція з прибудовою частини приміщень будівлі радіологічного відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру по Хмельницькому шосе, 84 м. Вінниці

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Розділ VI. Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати

Стратегічна ціль 5: Розвиток соціальної та туристичної сфери області

Операційна ціль 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

3. Мета та завдання проекту

 

Надання  лікування, зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я та впровадження сучасних технологій лікування, що сприятиме покращенню надання послуг лікування населення Вінницької області.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вінницька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

населення Вінницької області ( близько 1650000 чоловік).  Протягом року в відділенні лікується від 2200 до 2400 онко-хворих.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Проблеми забезпечення безперебійної роботи відділення, розробки більш досконалих та ефективних методів променевого лікування, мінімізації променевих ускладнень спричинили необхідність переходу на нові технології ПТ.

  Протягом року в відділенні лікується від 2200 до 2400 онкохворих. Графік роботи складено таким чином, щоб охопити спеціальним лікуванням всіх хворих, що мають отримати променеве лікування. Щодня опромінюється на єдиному апараті від 80 до 130 хворих, при нормі 35-40 пацієнтів. Це приводить до зношення єдиного апарату в області. Обладнання працює 7 днів на тиждень. Графік роботи 15 лікарів складено з навантаженням на зміну 5 днів в тиждень 6 годин в день. Профілактичний ремонт обладнання проводиться вночі. У випадку довготривалого ремонту хворі залишаються без лікування. Особливості розрахунку і підведення доз опромінення не дозволяють робити не заплановані перерви в лікуванні через погіршення його якості.

Впровадження такого високотехнологічного обладнання потребує розробки принципово нового технологічного та інформаційного забезпечення процессу. У процесі технічної модернізації відділення ПТ були визначені принципи реалізації нової технології променевого лікування, відповідно до яких була обрана конфігурація апаратних засобів, які забезпечували б виконання сучасних клінічних вимог до якості променевого лікування. Враховуючи стандартні схеми побудови комплексів ПТ, потреби даного клінічного підрозділу, а також наявні кадрові, технічні та фінансові ресурси, була спроектована  конфігурація апаратного забезпечення.

При плануванні монтажу нового радіотерапевтичного обладнання проекту побудови нових приміщень або перебудови вже існуючих  враховували необхідність створення комплексу досить розгалужених комунікацій для систем електропостачання, охолодження, вентиляції, а також комп’ютерних мереж, каналів відео- та аудіозв’язку, дозиметричного контролю, захисної сигналізації.

Враховуючи  розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 130-р про концепцію розвитку ядерної медицини на період до 2017 року це питання є однією з проблем, яка потребує розв’язання.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1.        Завершення реконструкція з прибудовою частини радіологічного відділення .

2.      Забезпечення спеціальним променевим лікуванням онкохворих Вінницької області.

3.      Проведення лікування згідно норм МАГАТЕ (1 апарат на 250 тис населення)

4.      Покращення умов праці медичних працівників.

8. Основні заходи проекту

Завершення: загально будівельних робіт

внутрішніх сантехнічних  та оздоблювальних робіт; підлоги, опалення, вентиляція електромонтажних та слаботочних робіт

благоустрій території.

висвітлення результатів реалізації проекту у ЗМІ;

проведення моніторингу виконання проекту;

подання бухгалтерської звітності.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Липень 2015 – Грудень 2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

3608,4

 

 

3608,4

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний фонд регіонального розвитку -   90%                      

Місцевий бюджет – 10 %                                                 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник реконструкції Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)