Технічне завдання

(2020) 3.28. Розвиток мережі базових закладів культури області (реконструкція, переоснащення, капітальні ремонти)

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3.28. Розвиток мережі базових закладів культури області (реконструкція, переоснащення, капітальні ремонти)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3.5.5.Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

3. Мета та завдання проекту

Створення належних умов для культурного розвитку населення територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення збалансованого культурного, естетичного, фізичного розвитку різних верст населення області. Посилення потенціалу клубних закладів, спрямованого на виховання патріотизму, духовності, формування національної свідомості та моральних якостей.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

500 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Клубні заклади – осередки культури, які задовольняють соціокультурні потреби населення області. Створення комфортних  умов для працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури клубного типу, підвищення їх ефективності – це вимоги сучасності. 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Проведено капітальні ремонти 18 закладів культури

8. Основні заходи проекту

 

Проведення ремонтних робіт покрівлі, систем опалення, інженерних мереж водопостачання і каналізації, заміна вікон і дверей на металопластикові

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2020 року до грудня 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

Разом

40 796,3

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР, кошти місцевих бюджетів, підприємств

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконкоми міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту