Технічне завдання

(2020) 3.19. Розвиток системи фізичної культури та спорту, розбудови спортивної інфраструктури регіону

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3.19. Розвиток системи фізичної культури та спорту, розбудови спортивної інфраструктури регіону

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх».

3. Мета та завдання проекту

Створення сучасної доступної інфраструктури

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

понад 500 тисяч населення різних вікових груп

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація проекту дозволить збільшити на 7-10% забезпеченості населення (за кожним показником) спортивною інфраструктурою. Ввести в експлуатацію два плавальні басейни у шахтарських містечках (Мирноград, Селидове). У цій зоні діючі басейни зовсім відсутні.

Значно підвищити розвиток спорту вищих досягнень, створити сучасну спортивну інфраструктуру для підготовки спортсменів до участі у 32 літніх Олімпійських та паралімпійських іграх.

Поліпшити імідж Донецької області на міжнародній арені.

Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові, культурно-видовищні заходи різних рівнів (льодова арена «Альтаїр»)

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Побудовано: 2 плавальні басейни, стадіон, палац спорту, 2 льодових палаца, фізкультурно-оздоровчий комплекс;

Проведено реконструкцію 2 спортивних комплексів, 3 плавальних басейнів, 2 стадіонів, 2 комплексних ДЮСШ, спортивного клубу за місцем проживання;

Відремонтовано 6 спортивних залів, 25 спортивних майданчиків

8. Основні заходи проекту

 

Побудувати два плавальних басейни, стадіон, палац спорту, два льодових палацу, фізкультурно-оздоровчий комплекс;

Провести реконструкцію двох спортивних комплексів, трьох плавальних басейнів, двох стадіонів, двох комплексних ДЮСШ, спортивного клубу за місцем проживання;

Відремонтувати шість спортивних залів, 25 спортивних майданчиків

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2020 року до грудня 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

Разом

64 500,0

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР, кошти місцевих бюджетів, підприємств

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконкоми міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту