Технічне завдання

(2020) 3.15. Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи опорних шкіл України

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3.15. Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи опорних шкіл України

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3.5.3. Запроваджувати інноваційні освітні програми у середній школі та розбудовувати систему «Освіта впродовж життя»

3. Мета та завдання проекту

Створити умови для комфортного навчання, що сприяють розвитку індивідуальності дитини для повноцінної реалізації її покликання. Створення єдиного освітньо-виховного простору в контексті опорних навчальних закладів з модернізацією матеріально-технічної бази

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Донецької області, підконтрольна Уряду України

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Понад 150 тисяч учнів загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Для підвищення якості загальної середньої освіти, раціонального та ефективного використання ресурсів територіальної одиниці виникла у створенні опорних шкіл. Що дасть можливість доступу до конкурентної освіти всім школярам від місця проживання та соціального статусу. Наразі ці школи потребують комплексного оновлення, а саме: проведення реконструкції будівлі з термомодернізацією, обладнання сучасними мультимедійними кабінетами, організацією транспортної доступності, будівництво сучасних комплексних спортивних та ігрових майданчиків, придбання автобусів

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Модернізовано та капітально відремонтовано 33 опорні школи

8. Основні заходи проекту

 

Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій закладів, здійснення заходів з енергозбереження, обладнання спортивних майданчиків, оновлення матеріально-технічної бази опорних шкіл (мультимедійні кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, лінгафонні кабінети, кабінети природно-математичного спрямування), придбання спеціальних шкільних автобусів

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2020 по грудень 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

Разом

300 000,0

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР, кошти місцевих бюджетів, підприємств

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконкоми міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту