Технічне завдання

(2020) 3.10. Розвиток мережі медичних закладів, удосконалення надання медичних послуг населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту, закупівлі необхідного медичного обладнання лікарень області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3.10. Розвиток мережі медичних закладів, удосконалення надання медичних послуг населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту, закупівлі необхідного медичного обладнання лікарень області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3.5.1. Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я

3. Мета та завдання проекту

Покращення якості надання медичної допомоги населенню

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Донецької області, підконтрольна Уряду України

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Близько 1400 тис. осіб різних вікових груп

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, термомодернізації закладів охорони здоров’я, придбання обладнання та транспорту

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) будівель 23 закладів охорони здоров’я.

Реконструйовано корпуси 7 закладів охорони здоров’я.

Створено нові відділення в 2 закладах охорони здоров’я.

Створено 1 лікарню інтенсивного лікування.

Споруджено кисневу станцію та створено кисневу мережу 1 лікарні.

Придбано обладнання та автотранспорт для закладів охорони здоров’я.

8. Основні заходи проекту

 

- Проведено капітальний ремонт та реконструкцію будівель закладів охорони здоров’я;

- Покращено умови надання медичної допомоги населенню;

- Забезпечено доступність, якість та своєчасність надання медичної допомоги населенню;

- Придбано нове обладнання та автомобілі

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2020 по грудень 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

Разом

70 000,0

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР, кошти місцевих бюджетів, підприємств

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконкоми міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту