Технічне завдання

(2020) 1.21. Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

1.21. Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури

3. Мета та завдання проекту

 

Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері за рахунок впровадження комплексних енергозберігаючих заходів.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Донецької області, підконтрольна Уряду України, об’єднані територіальні громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Близько 1,5 млн. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Термомодернізація – це комплекс заходів по утепленню будівлі та модернізації інженерних систем з метою їх приведення у відповідність до сучасних вимог з енергоефективності. 

Для більшості установ та закладів бюджетної сфери області характерна істотна зношеність будівель та інженерно-комунікаційних мереж, застарілість котелень та котельного обладнання. Крім того, протягом тривалого часу було відсутнє достатнє фінансування енергозберігаючих заходів в закладах бюджетної сфери. Це приводить до збільшення рівня нераціональних втрат теплової енергії, зниження температурного режиму в закладах та установах бюджетної сфери, збільшення обсягів видатків бюджетних коштів за спожиті енергоносії.

В рамках реалізації проекту буде проведено термосанацію будівель бюджетної сфери, реконструкцію котельних та котельного обладнання, модернізацію системи освітлення.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Проведено комплексну термомодернізацію будівель:

100 загальноосвітніх шкіл, 88 дошкільних навчальних закладів;

4 дитячо-юнацьких комплексів; 13 будинків культури;

38 лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів;

5 будинків-інтернатів для людей похилого віку,                    8 територіальних центрів соціального обслуговування,              7 управлінь соціального захисту населення;

3 музичних училищ, 2 медичних училищ;

1 селищної ради.

8. Основні заходи проекту

 

Модернізація системи опалення з впровадженням приладів обліку.

Реконструкція котельних та котельного обладнання, заміна котлів на котли з ККД не нижчу 92%.

Проведення комплексних заходів з термомодернізації будівель (утеплення огороджувальних конструкцій будівель, фасадів будівель, реконструкції дахів, заміни вікон, дверей, підлоги).

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2020 року до грудня 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

Разом

586 937,2

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР, кошти місцевих бюджетів, підприємств

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконкоми міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту