Технічне завдання

(2020) 1.9. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів Донецької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

1.9. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів Донецької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення в достатній кількості та якості питною водою мешканців, раціональне використання наявних потужностей по водозабору води, здешевлення вартості води, ефективне водопостачання та водовідведення, максимальне скорочення втрат питної води та витоків забруднюючих навколишнє середовище речовин, оптимізація систем водопостачання та водовідведення.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Орієнтовно 4 млн. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

На сьогодні головними проблемами у сфері водопостачання та водовідведення є недостатній тиск у водопровідних мережах, не цілодобове водопостачання в окремих населених пунктах, недостача води. Крім того, фільтрувальні станції працюють не на повну потужність. Спостерігається зношеність ділянок водопровідних, каналізаційних мереж, Другого Донецького водогону та заболочування каналу «Сіверський Донець-Донбас».

Проектом передбачається оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів шляхом реконструкції та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж, насосних каналізаційних та водопровідних станцій, закупівлі та встановлення необхідного обладнання.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Побудовано та модернізовано 15 водогонів, 15 фільтрувальних станцій, 18 насосних підстанцій.

Підвищено тиск у водопровідних мережах.

Організовано цілодобову подачу води.

Забезпечено незалежну подачу питної води підприємств водопровідно-каналізаційного господарства місцевого підпорядкування від підприємств, які продають їм воду.

Досягнення ефективної роботи каналу «Сіверський Донець-Донбас» та Другого Донецького водогону без втрат води.

8. Основні заходи проекту

 

Розробка схем оптимізації водопостачання та водовідведення.

Реконструкція насосних каналізаційних та водопровідних станцій та пов’язаних із ними очисних споруд.

Придбання та встановлення насосного обладнання в комплекті з пультом управління.

Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, водогонів.

Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець-Донбас».

Реконструкція дюкерів (трубопроводів) каналу «Сіверський Донець-Донбас».

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2020 до грудня 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

Разом

2 501 746,0

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР, кошти місцевих бюджетів, підприємств

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконкоми міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту