Технічне завдання

2.44. «Ефективна діагностика захворювань – запорука здоров’я мешканців області».

Номер і назва завдання:

2.2.4. Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення

Назва проекту:

2.44. «Ефективна діагностика захворювань – запорука здоров’я мешканців області».

Цілі проекту:

1.Підвищення якості діагностичних обстежень мешканців області через раннє виявлення злоякісних пухлин та судинних захворювань головного мозку, визначення локалізації метастазів

2. Спрощення та удосконалення отримання спеціалізованої медичної допомоги мешканцям області засобами телекомунікацій.

3.Зменшення кількості ускладнень та смертності від серцевих захворювань.

4. Рання та вчасна діагностика аритмій та ішемічних уражень серця.

5. Зменшення немотивованих виїздів карет швидкої допомоги.

Охоплення проекту:

Львівська область

Все доросле населення області за мірою потреби, особливо люди з серцево-судинними захворюваннями серця.

Ключові заходи проекту:

Створення центру телемедицини: розроблення нормативних та логістичних складових, закупівля обладнання.

Підготовка та навчання персоналу центру. Заходи з соціального впровадження.

Організація роботи з службою медицини катастроф.

Придбання сучасного діагностичного обладнання

Очікувані результати:

1.Завершення створення центру телемедицини та охорони серця.

2.Навчено персонал для роботи.

3.Організована робота та взаємодія з центром медицини катастроф.

Показники успішності проекту:

1.Зменшення кількості ускладнень та смертності від серцевих захворювань.

2.Зменшення немотивованих виїздів швидкої допомоги

Період здійснення:

2019-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2019 рік

2020 рік

Разом

13 000, 0

6 500,0

19 500,0

Джерела фінансування:

1.Кошти обласного бюджету.

2.Кошти місцевих бюджетів.

3.Залучення міжнародних грантів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, департамент охорони здоров’я ЛОДА, Львівський обласний клінічний діагностичний центр, ЛПЗ області. Польська мережа клінік «American Heart of Poland» в якості партнера та методичного супроводу та як база навчання персоналу.