Технічне завдання

Капітальний ремонт очисних каналізаційних споруд м.Ананьїв,Одеської області

 

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

 Капітальний ремонт очисних каналізаційних  споруд м.Ананьїв

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом.

Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних та теплових мереж.

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення населення якісною питною водою.

Капітальний ремонт очисних каналізаційних  споруд м.Ананьїв

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

м. Ананьїв, Одеської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

8,5 тис. чоловік

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Повністю відсутня робота очисних споруд, потрібна очистка, об’ємом до 1 тис.м3 за добу

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 Забезпечення населення якісною питною водою.

Відновлення очистки каналізаційних стічних вод.

8. Основні заходи проекту

 

Капітальний ремонт та відновлення очисних споруд

 Технічна документація відпрацьована та уточнена

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З січня 2016 року до грудня 2018  року.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн..

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 3800

3758,8

0

7558,8

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет – 6802,92 тис.грн.

Місцевий бюджет – 755,88тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Ананьївська районна державна адміністрація

Ананьївська міська рада

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)