Технічне завдання

(2019) 3.14. Забезпечення права дитини на доступність i безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування i розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльност

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Забезпечення права дитини на доступність i безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування i розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3.5.2. Розвивати освітньо - наукову інфраструктуру

3. Мета та завдання проекту

Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти, ліквідація черг, надання якісних освітніх послуг, у тому числі й дітям з особливими освітніми потребами.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Донецької області, підконтрольна Уряду України

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

600 дітей дошкільного віку

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Закладами дошкільної освіти області охоплено 76% дітей. На цей час в чергах до закладів дошкільної освіти перебуває 895 дітей. Виникає потреба в створенні додаткових місць шляхом реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель.

Капітальні ремонти та реконструкція закладів проводилася понад 30 років тому, виконувалися лише поточні ремонти та усувалися аварійні стани. Крім того, матеріально-технічна база застаріла та не відповідає вимогам сучасності. 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Проведено реконструкцію та капітальні ремонти 22 закладів дошкільної освіти.

Оновлена матеріально-технічна база 22 закладів дошкільної освіти.

Закупівля спеціалізованого обладнання для дітей з особливими освітніми потребами.

Створення 600 додаткових місць.

 

8. Основні заходи проекту

 

Термомодернізація, реконструкція, капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, оновлення матеріально-технічної бази

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2018 по грудень 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

27 504,0

 

137 150,0

 

164 654,5

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконкоми міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту