Технічне завдання

13. Створення індустріального парку у промисловій зоні м. Борислава

Номер і назва завдання:

1.1.4. Розвиток кластерів та індустріальних парків

Назва проекту:

13. Створення індустріального парку у промисловій зоні м. Борислава

Цілі проекту:

Підвищення інвестиційної привабливості Борислава

Територія, на яку проект матиме вплив:

місто Борислав Львівської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

37000 осіб

Стислий опис проекту:

Створення індустріального парку з використанням інженерно підготовлених земельних ділянок та розташованих на них виробничих, складських та адміністративних приміщень, які призначені для здійснення виробничої та комерційної діяльності, а також розміщення соціальної інфраструктури.

Концентрація як нових, так і діючих промислових підприємств за межами житлової, історико-культурної та рекреаційної частини міста

Очікувані результати:

Покращено інвестиційні промоції міста. Створено нові робочі місця

Ключові заходи проекту:

Ефективне використання наявних земельних ділянок, які є стратегічним ресурсом в місті

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

600,0

500,0

1100,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Бориславська міська рада – реалізація, фінансування.

Львівська обласна рада – фінансування