Технічне завдання

12. Розбудова дорожньої інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП). Етап 3

Номер і назва завдання:

1.1.4. Розвиток кластерів та індустріальних парків

Назва проекту:

12. Розбудова дорожньої інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП). Етап 3

Цілі проекту:

Забезпечити Новороздільський індустріальний парк необхідною дорожньою інфраструктурою, залучити керуючу компанію та інвесторів, а також згуртувати громади для подальшого розвитку території

Територія, на яку проект матиме вплив:

м. Новий Розділ та прилеглі села

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

35 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Проект спрямований на розбудову дорожньої інфраструктури Новороздільського індустріального парку та на залучення інвесторів і керуючої компанії, що дозволить зробити НРІП інвестиційно привабливим, стане початком створення 1070 нових робочих місць та сприятиме надходженню у місцеві бюджети

Очікувані результати:

1) побудовано дорожню інфраструктуру НРІП (внутрішні дороги довжиною 12,5 км і південний під’їзд до НРІП довжиною 2,5 км);

2) розроблено бізнес-кейси інвестування в НРІП та м. Новий Розділ – 20 кейсів; 3) розроблено інвестиційні промоційні матеріали – 1000 шт.;

4) проведено переговори (40) з кандидатами на керуючу компанію та потенційними інвесторами НРІП; 5) проведення навчальних заходів з громадою – 10 заходів.

Ключові заходи проекту:

1. Побудова дорожньої інфраструктури НРІП (внутрішні дороги і південний під’їзд до НРІП).

2. Розробка бізнес-кейсів інвестування в НРІП та м. Новий Розділ.

3. Розробка інвестиційних промоційних матеріалів.

4. Інвестиційна промоція НРІП серед потенційних інвесторів, проведення з ними переговорів та зустрічей.

5. Проведення навчальних заходів з громадою

Період здійснення:

2017 – 2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

48000,0

132000,0

180000,0

Джерела фінансування:

Кошти міжнародної технічної допомоги, кошти обласного та міського бюджетів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Новороздільська міська рада – заявник та головний виконавець проекту, який відповідає за загальну координацію та контроль над реалізацією проекту. Громадська Спілка «Центр «Регіональний Розвиток» (ГС ЦРР) - партнер проекту, який відповідає за координацію та вирішення поточних завдань проекту