Технічне завдання

11. Обґрунтування механізмів підтримки розвитку кластерів та індустріальних парків у Львівській області

Номер і назва завдання:

1.1.4. Розвиток кластерів та індустріальних парків

Назва проекту:

11. Обґрунтування механізмів підтримки розвитку кластерів та індустріальних парків у Львівській області

Цілі проекту:

Розробка інструментів підтримки розвитку кластерів та індустріальних парків

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

2,5 млн. мешканців

Стислий опис проекту:

  1. обґрунтування необхідності розвитку існуючих та нових кластерів, індустріальних парків в регіоні;
  2. дослідження пріоритетів просторової локалізації кластерів та індустріальних парків з врахуванням специфіки урбанізації населених пунктів регіону та центрів старопромислового виробництва;
  3. розробка механізмів та інструментів інформаційно-консультативної та інституційної підтримки розвитку кластерів та індустріальних парків.  

Очікувані результати:

  1. Підвищення фінансово-економічної та господарської самодостатності територіальних громад на основі стимулювання новітніх кластерних форм ділової активності.
  2. Забезпечення соціально-економічної інтегрованості та збалансованості регіонального розвитку на основі пожвавлення внутрірегіональної внутрігалузевої виробничої кооперації.
  3. Створення сприятливих інституційних умов для реалізації конкурентних переваг різних видів бізнесу у формі кластерних утворень та індустріальних парків на територіях їх локалізації.

Ключові заходи проекту:

  1. Підготовка аналітичної доповіді
  2. Підготовка звіту за результатами виконання проекту

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

 

60,0

60,00

Джерела фінансування:

Кошти обласного бюджету, міжнародні донори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»