Технічне завдання

12. Розвиток сортового ягідництва

Номер і назва завдання:

4.1.5. Розвиток сучасної системи насінництва та формування генетичного потенціалу в тваринництві

Назва проекту:

12. Розвиток сортового ягідництва

Цілі проекту:

Розвинення галузі сортового ягідництва в особистих селянських господарствах та створення на їх основі сімейних фермерських господарств

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область (Дрогобицький, Бродівський, Золочівський райони)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці територіальних громад, підприємці та органи місцевого самоврядування

Стислий опис проекту:

Постачання фермерським господарством зацікавлених учасників проекту сортовими саджанцями ягід та ознайомлення їх із сучасними технологічними процесами вирощення та догляду за ними

Очікувані результати:

Місцеве населення, у т.ч. і молодь, отримає змогу започаткувати власну справу.

Збереження відтоку молоді з населеного пункту.

Профілактика запобіганню протиправних діянь.

Згуртування громади для забезпечення розвитку її інфраструктури

Ключові заходи проекту:

Надання консультаційної методичної допомоги щодо ведення господарської діяльності у галузі ягідництва.

Розширення галузі ягідництва шляхом постачання сортовими саджанцями

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

600

750

1350

Джерела фінансування:

Власні кошти зацікавлених сторін

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Фермерські господарства, мешканці населених пунктів