Технічне завдання

11. Розвиток ринку насіння

Номер і назва завдання:

4.1.5.      Розвиток сучасної системи насінництва та формування генетичного потенціалу в тваринництві

Назва проекту:

11. Розвиток ринку насіння

Цілі проекту:

Прискорення розмноження новітніх перспективних сортів сільськогосподарських культур у системі спеціалізованих насінницьких господарств та забезпечення достатньої кількості високо репродукційного насіннєвого матеріалу цих сортів для товарних посівів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Широке коло агровиробників, спеціалізовані насінницькі господарства

Стислий опис проекту:

Сорт є першим і основним елементом інтенсифікації виробництва. Ефективне функціонування сорту в сучасних умовах скоротилося від 8 до 5 років, що потребує скорочення термінів розмноження сорту до необхідних об’ємів. З метою забезпечення сортозміни та об’ємів виробництва нових сортів для товарних посівів необхідне функціонування обласної системи насінництва

Очікувані результати:

Розмноження і забезпечення товарних посівів новітніми сортами не більше 3 років.

Підвищення рівня урожайності.

Ключові заходи проекту:

Проведення після реєстраційних сортовипробувань новітніх сортів у грунтовокліматичних умовах Львівської області та визначення найбільш перспективних.

Виробництво добазового насіння перспективних для області новітніх сортів у системі елітгоспів.

Розмноження в системі насінницьких господарств та на насінницьких посівах товарних господарств перспективних для області новітніх сортів для забезпечення товарних посівів.

Підтримка насінництва дефіцитних культур (просо, жито, гречка)

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

400

400

800

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, кошти сільськогосподарських підприємств

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Сільськогосподарські товаровиробники, насіннєві господарства