Технічне завдання

10. Розвиток селекційно-племінних центрів

Номер і назва завдання:

4.1.5. Розвиток сучасної системи насінництва та формування генетичного потенціалу в тваринництві

Назва проекту:

10. Розвиток селекційно-племінних центрів

Цілі проекту:

Розвиток тваринництва шляхом впровадження сучасних досягнень генетики, селекції, біотехнологій для прискорення відтворення високопродуктивних тварин, удосконалення існуючих порід, типів сільськогосподарських тварин, забезпечення організації роботи по відтворенню стада сільськогосподарських тварин у господарствах усіх форм власності

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область, Тростянецька об’єднана територіальна громада Миколаївського району, Грабовецька об’єднана територіальна громада Стрийського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Широке коло агровиробників, представників малого та середнього бізнесу та усіх ініціативних громадян, які зацікавленні у здійснені підприємницької діяльності, селекційно-племінні центри, наукові установи

Стислий опис проекту:

Основною метою проекту є розвиток селекційно-племінних центрів, які на умовах співпраці з науковими установами, вітчизняними та зарубіжними підприємницькими структурами у відповідності до Закону України «Про племінну справу у тваринництві» будуть забезпечувати селекційно-племінну роботу в тваринництві Західного регіону України, розробляти та впроваджувати у виробництво сучасні наукові розробки з питань селекції, утримання і відтворення тварин, збільшувати обсяги розведення і вирощування племінного молодняку сільськогосподарських тварин, залучати вітчизняні та зарубіжні інвестиції у виробництво

Очікувані результати:

  • Досягнення основної мети проекту сприятиме розвитку галузі тваринництва, покращення генетичних якостей маточного поголів’я сільськогосподарських тварин, збільшення поголів’я худоби, підвищення продуктивності, відповідно збільшення виробництва продукції тваринництва в господарствах усіх форм власності

Ключові заходи проекту:

Надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для покращення генетичних ресурсів.

Будівництво племрепродукторів, інкубаторів і т.д.

Період здійснення:

2017– 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

4000

4000

8000

Джерела фінансування:

Інвестори, державний та обласний бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Інвестори, проекти міжнародної технічної допомоги, ініціативні об’єднані територіальні громади, селекційно-племінні господарства.