Технічне завдання

1. Створення сімейних молочних ферм та їх об’єднання в кооперативи

Номер і назва завдання:

4.1.1. Розвиток сільської кооперації

Назва проекту:

1. Створення сімейних молочних ферм та їх об’єднання в кооперативи

Цілі проекту:

Розвиток молочного скотарства в особистих селянських та фермерських господарствах, вдосконалення технологій виробництва, створення та розвиток молочарських кооперативів та переробних підприємств

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область (Турківський, Бродівський, Жовківський, Мостиський)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Біля 1,0 тис. особистих селянських господарств, які утримують 4 і більше корів та зацікавленні у здійснені підприємницької діяльності

Стислий опис проекту:

Основна мета проекту - розвиток особистих селянських господарств, які утримують 5 і більше корів до створення сімейних молочних ферм з поголів’ям 10-25 корів з механізацією технологічних процесів і продуктивністю корів 5,0-6,0 тис. кг молока в рік.

Виробництво понад 95% молока та 50% м’яса в особистих господарствах населення ставить вимоги щодо організації їх заготівлі та підвищення якості продукції. Тому на сьогодні увага має бути зосереджена на запровадження і розвиток системи заготівлі (кооперації).

У господарствах населення Львівської області налічується біля тисячі господарств, які утримують понад 4 голови корів і виробляють молоко не лише для власного споживання, а й для реалізації. Зокрема, у Турківському районі є понад 400 таких господарств, які утримують 1,7 тис. гол. корів та є потенційними для створення на базі сімейних фермерських господарств. Створення молочного кооперативу у Турківському районі дозволить об’єднати 10 сільських населених пунктів та створити 15-25 пунктів із заготівлі молока від населення обсягом 700 кг/добу, 2 переробні заводи потужністю 5 т молока/на добу

Очікувані результати:

Щорічно створювати 8-10 сімейних ферм з механізацією технологічних процесів, що дозволить підвищити якість молока, яке ними виробляється, створювати до 15 пунктів заготівлі молока від населення. Розвиток молочарської кооперації та збільшення кількості членів кооперативів. Створення малих переробних підприємств для переробки молока, виробництва традиційних бойківських сирів тощо

Ключові заходи проекту:

  • Обстеження особистих селянських господарств та визначення претендентів на впровадження проекту.
  • Проведення консультації та навчань з особистими селянськими господарствами з питань створення сімейних фермерських господарств та кооперативів.
  • Надання фінансової підтримки для створення матеріально-технічної бази малим сімейним фермам.
  • Покращення послуг ЛАДС через впровадження сучасних методів консультування з використанням ІТ та лабораторій.
  • Моніторинг діяльності малих сімейних ферм та кооперативів, яким надано підтримку

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

25000

25000

50000

Джерела фінансування:

Проект міжнародної технічної допомоги Уряду Канади «Розвиток молочного бізнесу в Україні», обласний бюджет, власні кошти господарств

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

  • Особисті селянські господарства;молочарські кооперативи; підприємства переробної промисловості; Львівська аграрна дорадча служба, сільські, селищні ради, територіальні громади