Технічне завдання

13. Розвиток співробітництва з метою підвищення безпеки здоров’я жителів Львівської області та Хелмсько-Замойського регіону шляхом підвищення ефективності охорони здоров’я від серцево-судинних захворювань

Номер і назва завдання:

3.1.1. Використання можливостей міжнародної технічної допомоги

Назва проекту:

13. Розвиток співробітництва з метою підвищення безпеки здоров’я жителів Львівської області та Хелмсько-Замойського регіону шляхом підвищення ефективності охорони здоров’я від серцево-судинних захворювань

Цілі проекту:

Покращення стану здоров’я жителів Львівської області та Хелмсько-Замойського регіону шляхом розширення доступу до високоякісних медичних послуг, а також розвиток транскордонного співробітництва медичних установ

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область (Україна)

Люблінське воєводство (Республіка Польща)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

80 000 осіб

Стислий опис проекту:

Основною ідеєю транскордонного проекту є необхідність вирішення проблеми низької кількості та якості спеціалізованих кардіологічних процедур, покликаних рятувати життя пацієнтів і підвищити комфорт їх лікування.

Основним досягненням проекту стане покращення стану здоров’я мешканців шляхом підвищення доступу до спеціалізованих кардіологічних процедур. Додатковою перевагою проекту стане зменшення територіальних диспропорцій в сфері доступу до послуг охорони здоров’я з оптимальними використанням людських та технічних ресурсів партнерів проекту. З українського боку буде створено цілісну систему кардіологічних операційних втручань на основі МРТ, оснащену найновішим діагностичним обладнанням, та впроваджено спеціалізовані діагностичні та терапевтичні процедури. Крім того, доданою вартістю стане створення тривалої співпраці на основі обміну досвідом, проведення спільних заходів, навчань та конференцій

Очікувані результати:

Кількість осіб, що отримає доступ до покращених послуг у сфері охорони здоров’я – 8000.

Кількість покращених медичних послуг – 6.

Кількість придбаного спеціалізованого обладнання – 145.

Кількість придбаних медичних транспортних засобів – 3.

Збільшення доступу до покращених медичних послуг – 15%

Ключові заходи проекту:

Закупівля медичного обладнання.

Посилення співпраці між медичними закладами шляхом обміну досвідом.

Інформаційно-промоційна кампанія

Період здійснення:

2017-2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

13191,53

70000,00

83191,53

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, державний бюджет, кошти програм міжнародної технічної допомоги, в тому числі Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

З українського боку: Львівська обласна клінічна лікарня.

З польського боку: Самоврядний публічний воєводський шпиталь ім. Яна Павла ІІ у Замості