Технічне завдання

14. Реконструкція міських парків

Номер і назва завдання:

5.1.3. Запобігання деградації рекреаційних зон та втратам туристично-рекреаційних ресурсів

Назва проекту :

14. Реконструкція міських парків

Цілі проекту:

Розроблення планів реконструкцій міських парків. Реалізація планів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Міста Львівської області

Орієнтована кількість отримувачів вигод

Населення міст Львівської області

Стислий опис проекту :

Розроблення планів реконструкцій парків, які включатимуть – розбиття території парків на функціональні зони, логічно спрямовані маршрути, шляхи покращення санітарного стану, систему освітлення, та ін.

Очікувані результати :

Підвищення якості життя населення, відновлення міських парків як рекреаційної зони

Ключові заходи проекту :

Проведення перед проектних робіт.

Вивчення ландшафтної , екологічної, функціональної структури.

Розроблення проектної документації.

Проведення ремонтно-будівельних робіт.

Проведення ландшафтних робіт

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

200

300

500

Джерела фінансування :

Місцевий бюджет, залучення інших коштів не заборонених законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту :

Органи місцевого самоврядування