Технічне завдання

11. Створення мережі туристичних шляхів загального користування для активного туризму, як складової загальноєвропейської (згідно з ДСТУ 7450)

Номер і назва завдання:

5.1.2. Розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів

Назва проекту:

11. Створення мережі туристичних шляхів загального користування для активного туризму, як складової загальноєвропейської (згідно з ДСТУ 7450)

Цілі проекту:

Підвищення доступності туристичних ресурсів для туристів з активними формами пересування, підвищення безпеки туристів та інформаційної наповненості маршрутів внутрішнього туризму, покращення якості туристичного продукту

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Група сфери послуг, транспорту, власники агроосель, особливо гірських і депресивних територій

Стислий опис проекту:

Проблема доступності до об’єктів туристичного потенціалу вважається однією з головних у розвитку туристичної індустрії у світі. В Україні ця проблема додатково загострена із-за відсутності до останнього часу (2014 р.) власної нормативної бази у цій сфері та впровадження різного роду систем візуальної туристичної інформації ряду країн. Це приводить до непорозумінь і дезорієнтації туристів під час маршрутів активного туризму, негативно відбивається на безпеці подорожей, якості туристичного продукту. Рекомендаціями європейських структур, які координують роботи в області інфраструктури доступності активного туризму передбачено створення багаторівневих національних мереж туристичних шляхів за видами туризму. Туристичний шлях – дороги, стежки, водойми та інші комунікації, відповідним чином позначені туристичними знаками, призначені для туристичних подорожей. Відповідно до ДСТУ 7450:2013 «Знаки туристичні активного туризму» ми маємо підстави для створення обласної мережі туристичних шляхів, як складової системі шляхів Карпатського регіону і країни за європейськими стандартами. У проекті пропонується створити кістяк мережі шляхів для найбільш популярних видів активного туризму в Українських Карпатах – велосипедного та пішохідного, який дасть поштовх до її розвитку  в подальшому за рахунок залучення зацікавлених суб’єктів підприємництва і інших організацій туристичного профілю, зацікавлених в залученні до національної мережі. Це приведе до підвищення туристичної привабливості регіону і добробуту населення

Очікувані результати:

Навчено 20 спеціалістів з створення туристичних шляхів Карпатського регіону

Спроектовано і погоджено 8 шляхів національного значення, 18 регіонального, 30 обласного значення.

Ознаковано в межах Карпатського регіону 6 шляхів національного значення, 12 регіонального, 15 обласного значення.

Побудовано 15 км велосипедної доріжки

Ключові заходи проекту:

Підготовка спеціалістів з створення туристичних шляхів Карпатського регіону

Проектування і погодження туристичних шляхів.

Ознакування туристичних шляхів.

Розробка ПКД і побудова велосипедної доріжки

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

30000

30700

60700

Джерела фінансування:

обласний бюджет, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ведучий партнер – Клуб велотуристів друзів природи «Рух».

Партнерство – Львівський Інститут Економіки і Туризму

Інше:

Ведучий партнер – Клуб вело туристів друзів природи «Рух» є співавтором ДСТУ 7450:2013