Технічне завдання

10. Створення мережі автомобільних туристичних шляхів дерев’яної архітектури області на основі ДСТУ 4100

Номер і назва завдання:

5.1.2. Розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів

Назва проекту:

10. Створення мережі автомобільних туристичних шляхів дерев’яної архітектури області на основі ДСТУ 4100

Цілі проекту:

Підвищення доступності туристичних об’єктів сакральної дерев’яної архітектури (у тому числі Світової спадщини ЮНЕСКО) для автотуристів, покращення навігаційної складової та інформаційної наповненості туристичних маршрутів дорогами області, покращення якості туристичного продукту

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Група сфери послуг, транспорту, власники агроосель, жителі сільських, у тому числі гірських і депресивних, територій, суб’єкти туристичної діяльності

Стислий опис проекту:

Проблема доступності до туристичних атракцій вважається однією з головних у розвитку туристичної індустрії у світі. Вона вирішується практично у всіх європейських країнах за допомогою облаштованих туристично-інформаційною інфраструктурою туристичних шляхів, у тому числі і тематичного спрямування. В Україні ця проблема почала вирішуватися недавно із-за відсутності нормативної бази для впровадження такої інфраструктури. Завдяки нашим спільним з управлінням туризму Львівської ОДА пропозиціям, прийняті доповнення до ДСТУ 4100 дали можливість напрацювати методику автомобільного знакування та провести його на чотирьох автодорогах області. Поряд з цим, поза увагою залишаються важливі об’єкти спадщини області, які внесені в реєстр світової спадщини ЮНЕСКО, зокрема унікальні дерев’яні церкви, які в сукупності з іншими тематично спорідненими об’єктами, могли б генерувати туристичний продукт європейського рівня – шлях дерев’яної архітектури. Прикладом успішної реалізації такого тематичного продукту є популярні шляхи дерев’яної архітектури Польщі і Словаччини. Завданням проекту є створення яскравого туристичного продукту на базі сакральної архітектури епохи дерева на наших теренах та з’єднання його з мережею тематично споріднених туристичних продуктів сусідів задля успішного його маркетингу. У проекті пропонується створити мережу шляхів дерев’яної архітектури у Львівській області із кількох складових (відгалужень) для автотуристів, які включатимуть об’єкти спадщини ЮНЕСКО. Для підвищення зручності та атракційності продукту буде здійснено облаштування інформаційних пунктів для туристів, місць для паркування для різних форм пересування з інформаційними стендами про об’єкт огляду і туристичну інформацію, проведена яскрава промоційна кампанія, включаючи промозаходи і промоматеріали. Це приведе до пожвавлення туристичного руху в області, особливо у сільських районах, підвищення привабливості регіону і добробуту населення

Очікувані результати:

Створено 500 туристичних паспортів сакральних об’єктів дерев’яної архітектури.

Створено бренд сакральних об’єктів дерев’яної архітектури.

Ознаковано 8 відгалужень обласного шляху дерев’яної архітектури дорожніми туристичними знаками.

Облаштовано50паркувальних майданчиків і встановлено 500 інформаційних стендів біля сакральних об’єктів дерев’яної архітектури в межах Львівської області.

Видано500 000 примірників промоційної літератури, наукове дослідження «Дерев’яні церкви українсько-польського прикордоння».

Створено 8 інформаційних пунктів на шляхах дерев’яної архітектури області

Проведено 2 промоційні акції у формі автопробігу ретро автомобілів та велосипедного пробігу дерев’яними церквами прикордоння

Ключові заходи проекту:

Розроблення методики та створення паспортів сакральних об’єктів дерев’яної архітектури.

Розроблення бренду сакральних об’єктів дерев’яної архітектури.

Ознакування шляху дерев’яної архітектури дорожніми туристичними знаками.

Облаштування паркувальними майданчиками та інформаційними стендами околиць сакральних об’єктів дерев’яної архітектури в межах Львівської області.

Видання промоційної літератури.

Створення інформаційних пунктів на шляхах дерев’яної архітектури області

Проведення автомобільного пробігу ретро автомобілів та велосипедного пробігу дерев’яними церквами прикордоння.

Міжнародна конференція щодо збереження пам’яток дерев’яної архітектури

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

15000

20000

35000

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Партнер – Авто-фан-клуб «ЗАЗ Козак».

Партнер – Клуб велотуристів друзів природи «Рух».

Партнер – Національна Академія Мистецтв

Інше:

Партнер – Клуб велотуристів друзів природи «Рух» є співавтором розробки методики знакування для автотуристів на основі ДСТУ 4100.

Партнер – Авто-фан-клуб «ЗАЗ Козак» автор видання «Дерев’яні церкви Карпатського регіону України та Польщі. Спадщина ЮНЕСКО», Львів, 2015.

Партнер – Національна Академія Мистецтв автор численних досліджень культурної спадщини нашого краю