Технічне завдання

102. Практики місцевого самоврядування. Знання - запорука успішних перетворень

Номер і назва завдання:

2.5.4. Інформаційно-консалтингове забезпечення децентралізації на місцевому рівні

Назва проекту:

102. Практики місцевого самоврядування. Знання - запорука успішних перетворень

Цілі проекту:

 

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область, новостворені і перспективні об’єднані територіальні громади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Прямі вигодонабувачі: керівники і працівники органів місцевого самоврядування, лідери громад. Опосередковані: місцеві активісти, мешканці області

Стислий опис проекту:

Проблемою, на яку спрямований проект є забезпечення підтримки інституційної спроможності місцевого самоврядування під час децентралізації. Так, у Польщі до моменту вступу в ЄС і проведення реформ з децентралізації, за допомогою Євросоюзу було сформовано і навчено кадри, чим можна пояснити успішний хід таких реформ. На місцях реформи мають проводити мешканці новостворених територіальних громад, від професійної підготовки яких залежить темп, якість і успіх реформ. Причиною проблеми є недостатня інформованість на місцевому рівні щодо законодавства і механізму проведення реформ з децентралізації, практичних навиків бюджетного і стратегічного планування, документально-юридичного супроводу, застосування сучасних комунікативно-інформаційних технологій, планування територій, розвитку соціальної і дорожньо-транспортної інфраструктури, залученню коштів МТД. Очікується: забезпечення інформаційно-консультативного супроводу і практичних навиків для впровадження реформ з децентралізації, набуття європейського досвіду і практик децентралізації із застосуванням власних традицій, довіри до державних інституцій, якісної комунікації з територіальними громадами та зміну ментальності, пошук нових реформаторських практик, залучення молоді до ефективного управління на місцях

Очікувані результати:

1. Надано методичні консультації щодо роз'яснення практичного застосування норм законодавства і підзаконних актів з питань реформ і децентралізації.

2. Надаються оперативні консультації з питань документально-юридичного супроводу, інших проблемних питань за допомогою он-лайн консультацій фахівців. 3. Організовано навчальні семінари і тренінги з питань бюджетоутворення, фінансового, стратегічного планування, планування територій, розвитку соціальної і дорожньо-транспортної інфраструктури, галузевої кооперації між громадами, залученню коштів МТД.

4. Налагоджено комунікацію обласної ради з територіальними громадами. 5. Залучено до процесу управління на рівні громад сільську молодь.

6. Організовано тематичні поїздки до гмін Республіки Польща «Європейський досвід успішних громад».

7. Налагоджено партнерські стосунки між громадами Польщі і Львівщини.

8. Забезпечено приріст інвестицій для розвитку громад.

9. Реалізовано локальні проекти з економічного, соціального, екологічного розвитку на рівні громад.

10. Забезпечено галузеву кооперацію сусідніх територіальних громад

Ключові заходи проекту:

1. Створення методично-навчального кабінету на базі обласної ради.

2. Створення інформаційно-консультаційної он-лайн платформи з додатковою можливістю пошуку партнерів муніципальної співпраці і галузевої кооперації.

3. Створення банку муніципальних ідей розвитку.

4. Організація кущових виїзних тематичних семінарів і тренінгів.

5. Організація навчальних циклів з питань реформ і децентралізації для молодих лідерів громад.

6. Організація поїздок у Республіку Польща для набуття наочного досвіду успішного управління на рівні громад.

7. Запровадження якісно нової соціальної ментальності членів громади

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

4000

5000

9000

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, спонсорські кошти, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Львівська обласна рада, Асоціація районних рад Львівщини, Асоціація міст Львівщини Громадські організації