Технічне завдання

100. Аналіз економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад Львівської області та оцінка їх фінансової спроможності

Номер і назва завдання:

2.5.1. Формування та реалізація нової моделі організації територіальних громад.

2.5.3. Фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад.

2.5.4. Інформаційно-консалтингове забезпечення децентралізації на місцевому рівні

Назва проекту:

100. Аналіз економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад Львівської області та оцінка їх фінансової спроможності

Цілі проекту:

Оцінка економічного та фінансового потенціалу розвитку об’єднаних територіальних громад Львівщини, шляхи підвищення ефективності його використання

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область, Україна

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

66083 осіб

Стислий опис проекту:

Проектом передбачено проведення аналізу доходної бази бюджетів об’єднаних територіальних громад Львівської області; аналізу їх видаткової частини та міжбюджетних відносин з державним бюджетом. Окремим блоком планується дослідити можливості фінансування ОТГ за рахунок додаткових фінансових ресурсів (Державний фонд регіонального розвитку, міжнародна допомога)

Очікувані результати:

Аналітична записка, звіт

Ключові заходи проекту:

Круглий стіл, семінари з представниками органів місцевого самоврядування

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

65,0

65,0

130,0

Джерела фінансування:

Кошти обласного бюджету

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України», Офіс реформ Львівщини