Технічне завдання

13. Забезпечення рівних можливостей громадян користуванням громадським автотранспортом у межах регіону шляхом модернізації автовокзалів і автобусних зупинок і закупівлі спеціалізованих транспортних засобів

Номер і назва завдання:

2.2.1. Транспортна доступність

Назва проекту:

13. Забезпечення рівних можливостей громадян користуванням громадським автотранспортом у межах регіону шляхом модернізації автовокзалів і автобусних зупинок і закупівлі спеціалізованих транспортних засобів

Цілі проекту:

Забезпечення рівних прав громадян на пересування автотранспортом загального користування. Підвищення якості життя мешканців області з особливими потребами, пасажирів з дітьми. Доступність загальноосвітніх шкіл до навчання дітей-інвалідів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Прямі користувачі: люди з обмеженими можливостями, пасажири з маленькими дітьми, транспортні компанії внутрішньообласних перевезень.

Опосередковані: поліція, роботодавці

Стислий опис проекту:

Забезпечення вільного доступу і можливості переміщення в різних об'єктах громадського користування є важливим фактором подолання безпорадності й ізольованості людей з інвалідністю. Транспортна доступність, як і доступність в інших сферах, підвищує шанси цих людей знайти роботу, здобути освіту, користуватися громадськими послугами, приймати участь в різних соціальних, культурних, оздоровчих заходах і, таким чином, бути активними членами суспільства. Особливу актуальність це питання набуло також для захисників Вітчизни, які отримали інвалідність під час АТО.

Створення належних умов життєдіяльності таких осіб, а також інших незахищених верств населення – є одним з найважливіших завдань, які гостро стоять перед органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями, громадськими організаціями та всіма небайдужими людьми.

Нормативними документами визначено загальні вимоги проектування щодо розміщення і облаштування на автомобільних дорогах загального користування зупинок для маршрутного транспорту і автовокзалів для потреб інвалідів: по межі зупинкового майданчика і посадкового майданчика встановлюють бордюр (бортовий камінь висотою 0,2 м), який продовжують до в'їзду на майданчик;для руху дитячих колясок та інвалідних візків у місцях, де бордюр прилягає до пішохідного переходу повинні бути передбачені похилі, під кутом від 25° до 35°до проїзної частини, перехідні ділянки, довжиною не менше, ніж 0,8 м; вільний доступ до будівлі автостанції забезпечують пандуси з поручнями для заїзду на платформи відправлення автобусів, влаштування спеціалізованих білетних кас і туалетів, пристосованих для осіб з обмеженими фізичними можливостями

Очікувані результати:

Забезпечення можливості для пересування людей з особливими потребами і пасажирів з маленькими дітьми. Соціальна адаптація інвалідів.

Підвищення можливості працевлаштування людей з інвалідністю.

Зниження соціальних виплат для інвалідів

Ключові заходи проекту:

Модернізація автовокзалів (передбачення необхідних заходів при новому будівництві), автобусних зупинок.

Закупівля автобусів, пристосованих для потреб людей з інвалідністю (вартість 1 транспортного засобу орієнтовно складає 80 тис. дол.).

Навчання та інструктаж водіїв правилам перевезення пасажирів з особливими потребами

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

12000

25000

37000

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Львівська обласна державна адміністрація, міжнародна технічна допомога, інвестори, підприємства різних форм власності, ЛОВ Українського фонду «Реабілітація інвалідів»