Технічне завдання

10. Комунальна служба – дзеркало громад. Закупівля спецтехніки для забезпечення діяльності комунальних підприємства об’єднаних територіальних громад

Номер і назва завдання:

2.2.1. Транспортна доступність.

2.2.3. Підвищення якості житлово-комунальних послуг.

2.2.4. Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення

Назва проекту:

10. Комунальна служба – дзеркало громад.

Закупівля спецтехніки для забезпечення діяльності комунальних підприємства об’єднаних територіальних громад

Цілі проекту:

Забезпечення ефективної діяльності комунальних підприємств об’єднаних територіальних громад

Забезпечити надання якісних комунальних послуг.

Зміцнити технічну базу комунальних підприємств.

Розширити сферу надання комунальних послуг

Територія, на яку проект матиме вплив:

Сільські ОТГ області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення сільських ОТГ

Стислий опис проекту:

Проблеми:

 • відсутність зручних маршрутів та автобусів для пасажирських перевезень на територіях ОТГ;
 • відсутність технічних засобів для благоустрою території громад та обслуговування об’єктів комунальної власності;
 • недостатня кількість сільськогосподарської техніки.

Зміни, яких буде досягнуто внаслідок реалізації проекту:

 • забезпечення пасажирських перевезень відповідно до потреб мешканців громад;
 • проведення оперативних заходів по благоустрою територій ОТГ та обслуговуванню об’єктів комунальної власності;
 • технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва;
 • розвиток підприємств, створення додаткових робочих місць, зростання якості надання комунальних послуг, розвиток та привабливість території

Очікувані результати:

 • Забезпечення благоустрою населених пунктів громад.
 • Зміцнення технічної бази комунальних підприємств.
 • Створення нових робочих місць.

Підвищення інвестиційної привабливості території

Ключові заходи проекту:

 • Проведення конкурсу на компанію постачальника техніки.
 • Прийняття радою рішення про виділення додаткових коштів у розмірі не менше 5% вартості проекту для покриття можливих інфляційних ризиків.

Придбання спецтехніки

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

15000

36500

51500

Джерела фінансування:

Місцевий, обласний, державний бюджети, спонсорські кошти, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Сільські ОТГ області, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація