Технічне завдання

1. Обґрунтування та розробка проектів нормативно-правових актів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в гірських та інших економічно й соціально проблемних територіях області

Номер і назва завдання:

1.1.1. Ефективне регуляторне середовище та інвестиційні стимули

Назва проекту:

1. Обґрунтування та розробка проектів нормативно-правових актів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в гірських та інших економічно й соціально проблемних територіях області

Цілі проекту:

Активізація економічної діяльності та створення робочих місць на економічно відсталих територіях

Територія, на яку проект матиме вплив:

Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони, м. Червоноград

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 200 тис. мешканців

Стислий опис проекту:

Гірські території області значно відстають в економічному розвитку. Дефіцит робочих місць призводить до безробіття й масової трудової міграції, спричинює їх депопуляцію з одночасною втратою унікального етнокультурного надбання горян. Гострі соціальні проблеми, пов'язані з безробіттям, очікуються й у центрах вугільної промисловості, яка підлягає реструктуризації. Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчить, що ефективним шляхом до вирішення цих проблем є запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на таких проблемних територіях. На його запровадження націлено даний проект

Очікувані результати:

Підготовка техніко-економічного обґрунтування та проектів законодавчих й нормативних актів зі створення територій пріоритетного розвитку (ТПР) у гірських районах області й Червоноградській промисловій зоні, що може забезпечити створення не менше 10 тис. нових робочих місць

Ключові заходи проекту:

Підготовка проектів законодавчих і нормативних актів, супровід їх прийняття та організації ТПР

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

 

 

50

100

150

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, кошти міжнародних донорів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», аналітичні центри, обласна та районні державні адміністрації, МВК