Технічне завдання

«Забезпечення житлом та покращення умов проживання»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Забезпечення житлом та покращення умов проживання»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль № 3 Ефективне управління місцевим розвитком.

Операційна ціль № 2. Перехід від освоєння бюджетних коштів до проектного управління, орієнтованого на конкретний результат для конкретної території.

3. Мета та завдання проекту

Створення комфортних умов проживання для соціально незахищених верств населення в Харківській області.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Населені пункти Харківської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

до 50,0 тис. чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

На території населених пунктів Харківської області знаходиться значна частина об'єктів житлового фонду, яка сьогодні не використовується та може бути реконструйована під гуртожитки. Враховуючи значну кількість внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей, тому є нагальна потреба у забезпеченні їх житлом. Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечити постійним житлом значну кількість сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій (в т.ч. учасників АТО) та інших місцевих жителів, що перебувають в черзі на отримання житла в гуртожитках.

Зріст навантаження на комунальні служби, з обслуговування мешканців реконструйованих гуртожитків.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Забезпечення житлом людей з числа внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів (в т.ч. пільгових категорій).

8. Основні заходи проекту

Реконструкція приміщень будівель під житлові кімнати та допоміжні приміщення загального користування.  Реконструкція покрівель.  Реконструкція інженерних мереж з влаштуванням електричного опалення. Встановлення вікон та дверей. Внутрішні роботи, тощо.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2018 року – грудень 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

8500,0

8500,0

8500,0

25500,0

 

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Місцеві органи виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування.

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-