Технічне завдання

«Енергоефективний освітній заклад»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Енергоефективний освітній заклад»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль № 1 Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП.

Операційна ціль №1. Забезпечення енергобезпеки регіону за рахунок підвищення енергоресурсоефективності економіки шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у модернізацію фондів промисловості та підприємств житлово-комунального господарства, розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики на власній сировинній базі (біомасі, бурому вугіллі, твердих побутових відходах тощо), забезпечення збалансованості енергосистеми маневреними потужностями.

3. Мета та завдання проекту

Метою проекту є створення належних умов для процесу навчання школярів та економія енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях шкіл, дитячих садків, тощо. Зменшення споживання паливно – енергетичних ресурсів і як наслідок, економія бюджетних коштів; покращення рівня життєзабезпечення та життєдіяльності населення громад; зменшення рівня споживання природного газу, використання в опаленні альтернативних видів палива, оптимізацію використання трудових ресурсів, тощо

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Населені пункти Харківської області.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

до 2500,0 тис. чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В деяких освітніх закладах, які знаходяться в населених пунктах Харківської області в продовж тривалого часу не проводився ремонт, реконструкція та модернізація приміщень, систем теплопостачання, покрівлі, вікон, дверей, фасадів, інженерних комунікацій, тощо.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

1. Економія енергоресурсів;

2. зниження бюджетних витрат на утримання закладів освіти;

3. пропаганда ресурсоекономної поведінки серед  працівників та учнів освітніх закладів;

4. зростання ефективності користування енергоресурсів.

8. Основні заходи проекту

Проведення комплексного енергоаудиту, складання плану модернізацій, розробка проектно – кошторисної документації згідно з виконаним енергетичним обстеженням. Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні та внутрішні) систем життєзабезпечення та кліматичного обладнання, покрівель, фасадних стін, утеплення стін, заміна вікон, котлів з використанням енергоефективних та енергозберігаючих матеріалів/обладнання, тощо.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2018 року – грудень 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

47215,3

47215,3

47215,3

141645,9

 

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Органи місцевого самоврядування, ограни виконавчої влади

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-