Технічне завдання

«Економічне водовідведення»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Економічне водовідведення»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль № 1 Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП.

Операційна ціль №1. Забезпечення енергобезпеки регіону за рахунок підвищення енергоресурсоефективності економіки шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у модернізацію фондів промисловості та підприємств житлово-комунального господарства, розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики на власній сировинній базі (біомасі, бурому вугіллі, твердих побутових відходах тощо), забезпечення збалансованості енергосистеми маневреними потужностями.

 

3. Мета та завдання проекту

Зменшення споживання енергетичних ресурсів при забезпеченні функціонування систем водовідведення

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Населені пункти Харківської області.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

до 2500,0 тис. чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Часті пориви в системах водовідведення пов’язані зі  зношеністю мереж, значні втрати енергоносіїв при їх ремонтах та відновленні, антисанітарний стан території та негативний вплив на навколишнє середовище.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

1. Значна економія енергоносіїв;

2. поліпшення санітарно-екологічного стану довкілля;

3. надання якісної послуги водовідведення мешканцям населених пунктів Харківської області;

4. зменшення майбутніх витрат на ремонт та усунення наслідків проривів.

8. Основні заходи проекту

Проведення комплексного аудиту, складання плану модернізацій та заміни, розробка проектно – кошторисної документації згідно з виконаним аудитом. Заміна існуючих мереж водовідведення на поліетиленові, ремонт каналізаційних колодязів, встановлення енергоефективного обладнання, тощо.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2018 року – грудень 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

15530,0

 

15530,0

15530,0

46590,0

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Органи місцевого самоврядування, ограни виконавчої влади

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-