Технічне завдання

«Енергоефективний заклад культури»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Енергоефективний заклад культури»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль № 1 Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП.

Операційна ціль №1. Забезпечення енергобезпеки регіону за рахунок підвищення енергоресурсоефективності економіки шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у модернізацію фондів промисловості та підприємств житлово-комунального господарства, розвиток відновлюваної та альтернативної енергетики на власній сировинній базі (біомасі, бурому вугіллі, твердих побутових відходах тощо), забезпечення збалансованості енергосистеми маневреними потужностями.

3. Мета та завдання проекту

Економія використання теплової енергії, економія бюджетних коштів на оплату за теплопостачання закладів культури, покращення якості надання послуг у сфері культури населенню, активне функціонування закладів культури та збільшення кількості проведення культурно-мистецьких заходів.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Населені пункти Харківської області.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

до 2500,0 тис. чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Стан енергоефективності деяких культурних закладів критично не задовільний. Як наслідок – відбувається значна втрата теплової енергії та відповідно невиправдані бюджетні витрати на оплату за теплопостачання.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

1. Економія теплової енергії та зниження бюджетних витрат на утримання закладів культури;

2. поява сучасних культурних закладів, які стануть основними місцями для культурного розвитку всіх верств населення;

3. зростання ефективності користування енергоресурсів.

8. Основні заходи проекту

Проведення комплексного енергоаудиту, складання плану модернізацій, розробка проектно – кошторисної документації згідно з виконаним енергетичним обстеженням. Ремонт та модернізація інженерних мереж (зовнішні та внутрішні) систем життєзабезпечення та кліматичного обладнання, покрівель, фасадних стін, утеплення стін, заміна вікон, котлів з використанням енергоефективних та енергозберігаючих матеріалів/обладнання, тощо.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2018 року – грудень 2020 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

16035,7

 

16035,7

16035,7

48107,1

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Органи місцевого самоврядування, ограни виконавчої влади

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-