Технічне завдання

Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46

Стратегічна ціль 2: Зростання конкурентно спроможності економіки області

 

Операційна ціль 2.4. Всеохоплюєче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії

 

1. Назва проекту програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м.Вінниці

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль 2: Зростання конкурентно спроможності економіки області

Операційна ціль 2.4. Всеохоплюєче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії

Стратегічна ціль 5. Розвиток соціальної та  туристичної сфери області

Операційна ціль 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

3. Мета та завдання проекту

Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні  ім..М.І.Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вінницька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 1,6 млн. чоловік

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. 

З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні  ім..М.І.Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу;

- вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні

8. Основні заходи проекту

Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні вікон та дверей приміщення лікувального корпусу (№8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім.Пирогова в м.Вінниці згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією

9. Період реалізації проекту

04.2018-09.2018 р.р

10. Обсяг фінансування проекту, тис.грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

2499,4

-

-

2499,4

11.Джерела фінансування проекту

Держбюджет (ДФРР) – 2270,0 тис. грн.,

місцевий бюджет – 229,4  тис. грн. 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)